Abiso ng patent
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Abiso ng patent

Ang produktong ito ay protektado ng mga nakabinbing aplikasyon sa patent at ng kanilang mga kaukulang pambansang karapatan: US 11/169,712, US 12/145,766, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU designs 001296636-0001/0006, 001332985-0001 o 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (HR belt: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Naisumite na ang mga karagdagang aplikasyon sa patent.