Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Gabay sa User - 2.5

Mga Ruta

Maaari kang gumawa ng ruta sa Movescount, o mag-import ng rutang ginawa sa ibang serbisyo.

Para magdagdag ng ruta:

 1. Pumunta sa www.movescount.com at mag-log in.
 2. I-sync ang iyong Suunto Ambit3 Sport sa Movescount gamit ang Suuntolink at ang ibinigay na USB cable.

Maaari ding i-delete ang mga ruta sa pamamagitan ng Movescount.

Pagna-navigate sa isang ruta

Makakapag-navigate ka ng isang ruta na na-download mo sa iyong Suunto Ambit3 Sport mula sa Movescount (tingnan ang Mga Ruta) o na-record mo mula sa ehersisyo (tingnan ang Pagre-record sa mga track).

TIP:

Maaari ka ring mag-navigate nang nasa sport mode (tingnan ang Pagna-navigate habang nag-eehersisyo).

Para mag-navigate sa isang ruta:

 1. Pindutin ang Start Stop upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll papunta sa Navigation (Pag-navigate) gamit ang Start Stop at pumasok gamit ang Next.
 3. Mag-scroll papunta sa Routes (Mga Ruta) gamit ang Start Stop at pumasok gamit ang Next. Ipapakita ng relo ang bilang ng nai-save na mga ruta at pagkatapos noon ay ang listahan ng lahat ng iyong ruta.
 4. Mag-scroll papunta sa ruta na gusto mong i-navigate gamit ang Start Stop o ang Light Lock. Pumili gamit ang Next.
 5. Pindutin ang Next at piliin ang Navigate (Mag-navigate). O kaya naman, maaari mong piliin ang View (Tingnan) upang matingnan muna ang ruta.
 6. Ipapakita ng relo ang lahat ng mga waypoint sa napiling ruta. Mag-scroll papunta sa waypoint na gusto mong gamitin bilang simulang punto gamit ang Start Stop o Light Lock. Tanggapin gamit ang Next.
 7. Kung pumili ka ng waypoint sa gitna ng ruta, huhudyatan ka ng Suunto Ambit3 Sport na pumili ng direksyon ng nabigasyon. Pindutin ang Start Stop upang piliin ang Forwards (Mga Forward) o Light Lock upang piliin ang ang Backwards (Mga Backward). Kung pinili mo ang unang waypoint bilang simulang punto, ina-navigate ng Suunto Ambit3 Sport ang ruta ng pasulong (mula sa una patungo sa huling waypoint). Kung pinili mo ang huling waypoint bilang simulang punto, ina-navigate ng Suunto Ambit3 Sport ang ruta ng paatras (mula sa huli patungo sa unang waypoint).
 8. Kung ginagamit mo ang compass sa unang pagkakataon, kailangan mo itong i-calibrate (tingnan ang Pagka-calibrate sa compass). Pagkatapos i-activate ang compass, magsisimula ang relo na humanap ng GPS signal at ipapakita ang GPS found (Nakahanap ng GPS) makaraang makakuha ng signal.
 9. Simulan ang pagna-navigate sa unang waypoint sa ruta. Aabisuhan ka ng relong ito kapag paparating ka na sa waypoint at awtomatikong sisimulan ang pagna-navigate sa susunod na waypoint sa ruta.
 10. Bago ang huling waypoint sa ruta aabisuhan ka ng relo na nakarating ka na sa iyong destinasyon.

navigating route Ambit3

navigating route2 Ambit3

Para laktawan ang isang waypoint na nasa isang ruta:

 1. Habang nagna-navigate ka sa isang ruta, pindutin nang matagal ang Next upang mapasok ang menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang Next upang piliin ang Navigation (Navigation).
 3. Mag-scroll papunta sa Skip waypoint (Laktawan ang waypoint) gamit ang Start Stop at pumili gamit ang Next. Lalaktawan ng relo ang waypoint at magsisimulang direktang mag-navigate sa susunod na waypoint na nasa ruta.

skipping waypoint Ambit3

Sa panahon ng nabigasyon

Sa panahon ng pag-navigate, pindutin ang View upang mag-scroll sa mga sumusunod na view:

 1. ang view ng buong track na nagpapakita sa buong ruta
 2. naka-zoom in na view ng ruta. Mapapalitan mo ang oryentasyon ng mapa sa mga setting ng relo sa ilalaim ng GENERAL » Map.
 3. Heading up: Ipinapakita ang naka-zoom in na mapa nang nakaturo ang patutunguhan paitaas.
 4. North up: Ipinapakita ang naka-zoom in na mapa nang nakaturo ang hilaga paitaas.
 5. view ng waypoint navigation

during navigation Ambit3

View ng buong track

Ipinapakita sa iyo ng buong track view ang sumusunod na impormasyon:

 • (1) arrow na tumutukoy sa iyong lokasyon at nakaturo sa direksyon na pinupuntahan mo.
 • (2) ang susunod na waypoint sa ruta
 • (3) ang una at huling waypoint sa ruta
 • (4) Ang pinakamalapit na POI ay ipinapakita bilang icon.
 • (5) scale kung saan ipinapakita ang view ng buong track

fulltrack view

PAALALA:

Sa view ng buong track ang hilaga ay laging pataas.

View ng waypoint navigation

Ipinapakita sa iyo ng view ng waypoint navigation ang sumusunod na impormasyon:

 • (1) arrow na nakaturo sa direksiyon ng iyong susunod na waypoint
 • (2) ang layo mo sa susunod na waypoint
 • (3) ang susunod na waypoint kung saan ka papunta

waypoint view Ambit3

Table of Content