แสดงผลและมุมมอง
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

แสดงผลและมุมมอง

แสดงผลและมุมมอง

Suunto Kailash มีการแสดงผลสามแบบ: Adventure Timeline™ การนำทางและสมุดบันทึก 7R เปลี่ยนระหว่างเวลาและการนำทางโดยการกดปุ่มกลาง

time navigation

ป้อนสมุดบันทึกe 7R ด้วยการกดปุ่ม 7R ขณะอยู่ในหน้าจอแสดงเวลา กดปุ่มตรงกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนกลับเป็นหน้าจอแสดวงเวลา

7Rlogbook

การแสดงผลเวลาที่มีมุมมองที่แตกต่างกันในแถวด้านล่างซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูได้ด้วยปุ่มล่าง

time views