การอัพเดตซอฟท์แวร์
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การอัพเดตซอฟท์แวร์

การอัพเดตซอฟท์แวร์

คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ของ Suunto Traverse Alpha ได้ผ่านทาง Movescount เมื่อคุณอัพเดตซอฟต์แวร์ บันทึกทั้งหมดจะย้ายโดยอัตโนมัติไปที่ Movescount และลบจากนาฬิกา

เพื่ออัพเดตซอฟต์แวร์ของ Suunto Traverse Alpha ของคุณ:

  1. ติดตั้ง Moveslink หากคุณยังไม่ได้ทำ จาก Movescount
  2. เชื่อมต่อ Suunto Traverse Alpha ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
  3. ถ้ามีการอัพเดท นาฬิกาของคุณจะอัพเดตงอัตโนมัติ รอการอัพเดตให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะถอดสายเคเบิล USB โดยอาจใช้เวลาหลายนาที.