Използване на подсветката и заключване на бутоните
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на подсветката и заключване на бутоните

Използване на подсветката и заключване на бутоните

Натискането на Light Lock активира подсветката. Можете да промените поведението на подсветката в настройките на часовника от General (Общи) / Tones/display (Тонове/дисплей) / Backlight (Подсветка).

Задържането на Light Lock заключва и отключва бутоните. Можете да промените поведението на заключването на бутоните в настройките на часовника от General (Общи) / Tones/display (Тонове/дисплей) / Button lock (Заключване на бутоните).

backlight button lock

подшушвам:

Изберете настройката за заключване на бутони Actions only (Само при действия) за спортни режими, за да избегнете случайно стартиране или спиране на лога. Когато бутоните Back Lap и Start Stop са заключение, пак можете да активирате подсветката, като натиснете Light Lock, превключите дисплеите, като натиснете Next, и изгледите, като натиснете View.