การเปลี่ยนแบตเตอรี่สายรัด HR
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การเปลี่ยนแบตเตอรี่สายรัด HR

เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามภาพที่แสดงนี้:

replace comfort belt battery