การใช้โหมดกีฬาผสมผสานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้โหมดกีฬาผสมผสานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถจัดทำโหมดกีฬาผสมผสานของตนเองใน Movescount และดาวน์โหลดไปยัง Suunto Ambit2 S โหมดกีฬาผสมผสานอาจประกอบไปด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามลำดับเฉพาะ กีฬาแต่ละประเภทในโหมดกีฬาผสมผสานจะมีระบบตั้งเวลาของตนเอง คุณสามารถเลือกโหมดกีฬาผสมผสานเป็น Multisport (กีฬาผสมผสาน) Adventure racing (แข่งความเร็วแบบผจญภัย) หรือ Triathlon (ไตรกีฬา)

การใช้โหมดกีฬาผสมผสานกำหนดค่าล่วงหน้า:

  1. กดปุ่ม Start Stop เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
  2. กดปุ่ม Next เพื่อเข้าไปใน Exercise
  3. เลื่อนไปที่โหมดกีฬาผสมผสานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า จากนั้นเลือกผ่านปุ่ม Next (ถัดไป) รอจนอุปกรณ์แจ้งอัตราการเต้นของหัวใจและ/หรือพบสัญญาณ GPS หรือกดปุ่ม Start Stop (เริ่ม หุยด) เพื่อเลือก Later (ภายหลัง) อุปกรณ์จะค้นหาอัตราการเต้นของหัวใจและ/หรือสัญญาณ GPS ต่อไป
  4. กดปุ่มStart Stop เพื่อเริ่มการบันทึก
  5. กดปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) เพื่อเปลี่ยนไปที่กีฬาถัดไปในโหมดกีฬาผสมผสาน

using preconfigured multisport custom mode