ไฟพื้นหลัง
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ไฟพื้นหลัง

กด Light Lock เพื่อเปิดใช้งานไฟพื้นหลัง

backlight

โดยปกติแล้วไฟพื้นหลังจะเปิดเป็นเวลา 2-3 วินาทีและปิดโดยอัตโนมัติ นี่คือNormalโหมดปกติ (Normal)

ไฟพื้นหลังจะมีสี่โหมด ดังนี้คือ

Mode(Mode):

  • Normal(Normal): ไฟพื้นหลังจะเปิดชั่วขณะเมื่อคุณกดปุ่ม Light Lock และเมื่อมีเสียงปลุก
  • Off(Off): ไฟพื้นหลังจะไม่เปิดเมื่อมีการกดปุ่มหรือเมื่อมีเสียงปลุก
  • Night(Night): เมื่อคุณกดปุ่มใดก็ได้ ไฟพื้นหลังจะเปิดชั่วขณะและเมื่อมีเสียงปลุก
  • Toggle(Toggle): ไฟพื้นหลังจะเปิดเมื่อคุณกด Light Lock และจะติดค้างไว้จนกว่าคุณจะกด Light Lock อีกครั้ง

Suunto Ambit3 Run ของคุณมีการตั้งค่าไฟพิ้นหลังสองแบบ แบบแรกคือการตั้งค่าแบบ 'ทั่วไป' และอีกแบบหนึ่งคือแบบโหมด sport

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าไฟพื้นหลังแบบทั่วไปในการตั้งค่านาฬิกาที่ General(General) » Tones/display(Tones/display) » Backlight(Backlight) ดูที่ การปรับแต่งการตั้งค่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปใน Movescount ได้อีกด้วย

คุณสามารถตั้งค่าไฟพิ้นหลังในโหมด sport ให้เหมือนกับในการตั้งค่าทั่วไปได้ (ค่าปกติ) หรือจะกำหนดให้มีความแตกต่างกันไปตามชนิดกีฬาในการค่าแบบชั้นสูงใน Movescount ก็ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับค่าความสว่าง (ในแบบเปอร์เซ็นต์) ได้ไม่ว่าจะในการตั้งค่านาฬิกาที General(General) » Tones/display(Tones/display) » Backlight(Backlight) หรือใน Movescount

เคล็ดลับ:

เมื่อปุ่ม Back Lap และปุ่ม Start Stop ล็อคไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานไฟพื้นหลังได้ด้วยการกด Light Lock