การทำงานของ Alti & Baro
Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การทำงานของ Alti & Baro

ในการอ่านค่า Alti & Baro ที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือคุณต้องทราบวิธีการคำนวณความสูงและความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของ Suunto Essential

Suunto Essential วัดค่าความกดอากาศอย่างต่อเนื่อง จากผลการตรวจวัดนี้และค่าอ้างอิง ระบบจะคำนวณความสูงของพื้นที่หรือความกดอากาศระดับน้ำทะเล

ข้อควรระวัง:

อย่าให้มีฝุ่นหรือทรายอยู่ในบริเวณเซ็นเซอร์ อย่าสอดวัตถุใด ๆ เข้าในช่องเปิดของเซ็นเซอร์

การอ่านค่าที่ถูกต้อง

ถ้าคุณต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งที่คุณต้องทราบความกดอากาศ คุณต้องป้อนค่าอ้างอิงความสูงสำหรับพื้นที่ของคุณ คุณสามารถหาค่าดังกล่าวได้จากแผนที่ภูมิประเทศ Suunto Essential ของคุณจะสามารถอ่านค่าได้ถูกต้องจากนี้

อ่านค่าความสูงที่ถูกต้อง โดยคุณต้องป้อนค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล คุณสามารถดูค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณได้จากคอลัมน์พยากรณ์อากาศของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือเว็บไซต์ของบริการพยากรณ์อากาศในท้องถิ่น

ค่าความกดอากาศสัมบูรณ์จะมีการวัดอย่างต่อเนื่อง ค่าความกดอากาศ + ค่าอ้างอิงความสูง = ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล

* ค่าความกดอากาศ + ค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล = ความสูง *

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่จะส่งผลต่อการอ่านค่าความสูงของพื้นที่ หากสภาพอากาศในพื้นที่เปลี่ยนแปลงบ่อย แนะนำให้รีเซ็ตค่าอ้างอิงความสูงในปัจจุบันเป็นระยะ ๆ แนะนำให้ทำก่อนเริ่มการเดินทางเมื่อทราบค่าอ้างอิงที่ถูกต้อง ถ้าสภาพอากาศในท้องถิ่นคงที่ คุณไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตค่าอ้างอิง

การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้อง

โพรไฟล์ altimeterAltimeter + ยืนนิ่ง + สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

หากโพรไฟล์ altimeter เปิดทำงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องโดยที่อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งคงที่และสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์จะแจ้งค่าความสูงที่ไม่ถูกต้อง

โพรไฟล์ altimeterAltimeter + เคลื่อนที่ที่ความสูง + สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

หากโพรไฟล์ altimeter เปิดทำงานและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ขณะปีนขึ้นหรือลงจากที่สูง อุปกรณ์จะแจ้งค่าไม่ถูกต้อง

โพรไฟล์ BarometerBarometer + เคลื่อนที่ที่ความสูง

หากโพรไฟล์ Barometer เปิดทำงานอย่างต่อเนื่องขณะปีขึ้นหรือลงจากที่สูง อุปกรณ์จะคิดว่าคุณยืนนิ่งและตีความหมายระดับความสูงที่เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ทำให้ค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลไม่ถูกต้อง

คุณอยู่ระหว่างปีนเขาเป็นวันที่สอง คุณพบว่าตนเองลืมสลับฟังก์ชั่นจากโพรไฟล์ BarometerBarometer (มาตรวัดความกดอากาศ) เป็น altimeterAltimeter (มาตรวัดความสูง) ขณะเริ่มเคลื่อนไหวในตอนเช้า คุณทราบว่าค่าความสูงในปัจจุบันจาก ไม่ถูกต้อง ดังนั้น คุณจึงเดินเขาไปยังตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดตามที่แสดงอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศของคุณ ซึ่งมีข้อมูลค่าอ้างอิงความสูงอยู่ คุณแก้ไขค่าอ้างอิงความสูงบน ของคุณให้ถูกต้อง ค่าความสูงของคุณจึงถูกต้องอีกครั้ง