Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER $50 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 2.5

 • Informácie o tréningu

Informácie o tréningu

Vaše hodinky obsahujú prehľad vašej tréningovej aktivity.

Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdete do zobrazenia podrobností tréningu.

Training Insight Spartans

Potiahnutím doľava alebo dvojnásobným stlačením stredného tlačidla zobrazíte graf so všetkými vašimi aktivitami za uplynulé 3 týždne a ich priemerné trvanie. Klepnutím na displej môžete prepínať medzi rôznymi aktivitami, ktoré ste robili za uplynulé 3 týždne.

Training Insight 3week

Potiahnutím nahor alebo stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte súhrn za aktuálny týždeň. Súhrn obsahuje trvanie a kalórie. Keď je zvolená konkrétna aktivita a potiahnete nahor, zobrazia sa podrobnosti príslušnej aktivity.

Training Insight All Activities

Tréningové plány

Na stránke Suunto Movescount si môžete vytvárať tréningové programy vytvorením úplne nového programu alebo použitím existujúceho programu vytvoreného inými členmi.

Ak máte naplánované cvičenia, hodinky po synchronizácii so službou Movescount zobrazia nasledujúce udalosti.

Zobrazenie nasledujúcich plánovaných tréningov:

 1. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdite do zobrazenia podrobností tréningu.

  Training Insight Spartans

 2. Potiahnutím doľava zobrazíte naplánované tréningy pre aktuálny týždeň.

  TrainingPlans WeeklyPlan Spartan

 3. Potiahnutím nahor zobrazíte podrobnosti naplánovaných tréningov.

Ak máte naplánovaný pohyb na aktuálny deň, tento pohyb sa zobrazí ako prvá položka v zozname športových režimov pri vstupe do spúšťača na spustenie nahrávania cvičenia. Spustite plánovaný pohyb, ako by ste spustili nahrávanie v bežnom športovom režime.

Týždenný cieľ

Ak si chcete stanoviť cieľ cvičenia, v nastaveniach v položke Training môžete definovať cieľový počet hodín ako svoj týždenný cieľ.

 1. Klepnite na položku Weekly goal alebo stlačte stredné tlačidlo.

  WeeklyGoal Settings Spartan

 2. Ťahaním nahor alebo nadol alebo stláčaním pravého horného alebo pravého dolného tlačidla vyberte nový cieľový počet.

  WeeklyGoal Picker Spartan

 3. Klepnite na zvolenú položku alebo stlačte stredné tlačidlo.

Table of Content