Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Vyhladanie cesty spät
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Vyhladanie cesty spät

Vyhladanie cesty spät

Ak pri nahrávaní aktivity používate systém GPS, hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR automaticky uložia zaciatocný bod vášho cvicenia. Pomocou funkcie Vyhladanie cesty spät vás hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR môžu viest naspät priamo do miesta štartu.

Spustenie funkcie Vyhladanie cesty spät:

  1. Pocas zaznamenávania aktivity stlacte stredné tlacidlo, kým sa nedostanete na displej navigácie.
  2. Stlacením pravého dolného tlacidla otvorte ponuku skratiek.
  3. Prejdite na položku Find back (Vyhladanie cesty spät) a stlacením stredného tlacidla potvrdte výber.
  4. Stlacením lavého dolného tlacidla opustíte displej a vrátite sa na displej navigácie.

V zvolenom športovom režime sa pokyny pre navigáciu zobrazujú ako posledný displej.