Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Začíname - Tlačidlá
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Tlačidlá

Zariadenie Suunto Spartan Trainer Wrist HR má päť tlačidiel, ktoré môžete použiť na navigáciu po displejoch a funkciách.

Trainer buttons

1. Ľavé horné tlačidlo

 • stlačením aktivujete podsvietenie
 • stlačením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

3. Stredné tlačidlo

 • stlačením sa vyberie položka
 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného tlačidla sa otvorí kontextová ponuka skratiek

4. Ľavé dolné tlačidlo

 • stlačením sa vrátite späť

5. Pravé dolné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Pri zaznamenávaní cvičenia majú tlačidlá odlišné funkcie:

1. Ľavé horné tlačidlo

 • stlačením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlačidlo

 • stlačením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
 • podržaním stlačeného tlačidla sa zmení aktivita

3. Stredné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného tlačidla sa otvorí kontextová ponuka možností

4. Ľavé dolné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej

5. Pravé dolné tlačidlo

 • stlačením sa označí medzičas
 • podržaním stlačeného tlačidla sa uzamknú alebo odomknú tlačidlá