Автопауза
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Автопауза

Автопаузата прекъсва записването на дейността ви, когато скоростта ви е по-ниска от 2 км/ч. Когато скоростта ви се увеличи до повече от 3 км/ч, записването ще продължи автоматично.

Можете да включвате или изключвате Автопаузата за всеки спортен режим в Movescount от разширените настройки за спортен режим.