Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Uživatelská příručka

BEZPEČNOST

Typy bezpečnostních opatření

VAROVÁNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.
POZNÁMKA:
  • používá se pro zvýraznění důležitých informací.
TIP:
  • označuje extra tipy, jak používat různé funkce hodinek.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ:

Kabel USB uchovávejte mimo dosah zdravotnických prostředků, například kardiostimulátorů, případně vstupních karet, platebních karet a podobných předmětů. Konektor kabelu USB obsahuje silný magnet, který může rušit fungování zdravotnických prostředků nebo jiných elektronických zařízení a předmětů využívajících magnetický záznam údajů.

VAROVÁNÍ:

Kontakt výrobku s kůží může vyvolat alergické reakce nebo podráždění kůže, přestože výrobek odpovídá odvětvovým normám. V takovém případě okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ:

Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Přetěžování může způsobit vážné poranění.

VAROVÁNÍ:

Pouze pro rekreační použití.

VAROVÁNÍ:

Nelze spoléhat výhradně na GPS nebo životnost baterie výrobku. Vždy používejte k zajištění bezpečnosti mapy a další záložní materiály.

UPOZORNĚNÍ:

Na výrobek neaplikujte žádná rozpouštědla, mohou poškodit povrch.

UPOZORNĚNÍ:

Na výrobek neaplikujte repelenty proti hmyzu, mohou poškodit povrch.

UPOZORNĚNÍ:

Neodhazujte výrobek do komunálního odpadu, z důvodu ochrany životního prostředí s ním zacházejte jako s elektronickým odpadem.

UPOZORNĚNÍ:

Úder do výrobku nebo jeho pád může způsobit poškození.

UPOZORNĚNÍ:

Barevné textilní pásky mohou zanechat stopy na jiných tkaninách nebo kůži, když jsou nové nebo zvlhnou.

POZNÁMKA:

Ve společnosti Suunto využíváme pokročilé senzory a algoritmy k výpočtu metrik, které vám mohou pomoci při vašich aktivitách a dobrodružstvích. Snažíme se být co možná nejpřesnější. Údaje, které naše produkty a služby poskytují, však nejsou dokonale spolehlivé, a měření, která z nich vycházejí, nejsou zcela přesná. Počty kalorií, tepová frekvence, poloha, detekce pohybu, rozpoznání výstřelu, indikátory fyzické zátěže a další měření nemusí přesně odpovídat realitě. Výrobky a služby Suunto jsou určeny pouze k rekreačnímu použití a nemají sloužit zdravotnickým účelům žádného druhu.

Table of Content