Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D4f Uživatelská příručka -

Časovač apnoe

Časovač apnoe lze použít pro intervalový trénink při freedivingu. Máte přístup k následujícím nastavením:

 • Vent.: čas ventilace; počáteční interval času dýchání. Po skončení každého intervalu je tento čas prodloužen o nastavenou délku přírůstku.
 • Incr: přírůstek času; přírůstek času ventilace pro každý interval. Pokud je například čas ventilace 1 minuta a délka přírůstku je nastavena na 30 vteřin, bude délka trvání prvního nádechu 1:00, druhého 1:30, třetího 2:00 a tak dále.
 • Repeats: počet intervalů.

Pro nastavení časovače apnoe:

 1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko UP. Otevře se zobrazení časovače apnoe.
 1. Otevřete nabídku nastavení časovače podržením tlačítka DOWN.
 2. Nastavte požadovaný čas ventilace pomocí tlačítek UP a DOWN a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 3. Nastavte požadovanou délku přírůstku pomocí tlačítek UP a DOWN a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Nastavte počet intervalů pomocí tlačítek UP a DOWN a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.

Použití časovače apnoe:

 1. Stiskněte tlačítko SELECT pro zahájení prvního intervalu. Časovače začne odpočítávat čas ventilace. Odpočet bude pokračovat až do hodnoty -0:30 po nastaveném času ventilace.
 2. Stiskněte tlačítko SELECT pro zahájení cyklu apnoe. Cyklus lze zahájit v jakémkoliv okamžiku odpočítávání času ventilace. Časový interval apnoe není v přístroji nijak pevně definován. Můžete si jej nastavit libovolně dle svých potřeb.
 3. Stiskněte tlačítko SELECT pro zahájení následujícího intervalu ventilace.
 4. Opakujte tento postup do dosažení nastaveného počtu intervalů.
 5. Stiskněte tlačítko MODE pro ukončení časovače apnoe.

Časovač apnoe lze resetovat stisknutím a podržením tlačítka SELECT.

Časovač apnoe podporuje až 20 intervalů, počet je však závislý na času ventilace a délce přírůstku. Poslední cyklus ventilace nesmí být kratší než 5 sekund a delší než 20 minut.

VAROVÁNÍ:

Při potápění se zadrženým dechem roste nebezpečí ztráty vědomí v mělké vodě (shallow-water blackout, SWB) způsobené nedostatkem kyslíku.

Table of Content