Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD

Postup instalace a spárování sondy Suunto Tank POD:

 1. Proveďte instalaci sondy Tank POD podle popisu ve stručné příručce k sondě Tank POD nebo v uživatelské příručce sondy Tank POD.
 2. Po instalaci sondy Tank POD a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD rozbliká zelená kontrolka.
 3. Pokud není obrazovka vašeho počítače Suunto D5 aktivní, stiskněte pro její zapnutí libovolné tlačítko.
 4. Použijte párování přiblížením: Podržte Suunto D5 v blízkosti sondy Tank POD. Následujte instrukce popisující zarovnání sondy Tank POD v příslušné kapitole uživatelské příručky k sondě Tank POD.
 5. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem sondy Tank POD, stavem baterie a tlaku v lahvi. Ze seznamu vyberte správný plyn, který chcete spárovat se zařízením, a stisknutím prostředního tlačítka potvrďte párování.

  POD confirm pairing D5

POZNÁMKA:

Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování sondy Tank POD, je pouze orientační.

 1. Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou plynovou směs.

Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:

 1. V nabídce Plyny vyberte plyn, se kterým chcete spárovat sondu Tank POD.

  POD pair D5

 2. Ujistěte se, že byla sonda Tank POD aktivována tak, že zkontrolujete, zda je na displeji údaj o tlaku v lahvi a zda je v příslušném rozmezí. V nabídce je konkrétní sonda Tank POD identifikována sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce je během ponoru zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní dýchací směsi. Při výměně plynu se odpovídajícím způsobem změní zobrazená hodnota tlaku v nádrži.

VAROVÁNÍ:

Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému číslu na snímači.

POZNÁMKA:

Sériové číslo najdete na kovové základně a také na krytu sondy Tank POD.

tankpod serial number new

TIP:

Když se nepotápíte, odtlakujte sondu Tank POD, šetříte tak životnost baterie. Zavřete ventil láhve a vypusťte tlak z regulátoru.

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím přiblížení:

 1. Přidržte sondu Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení tlaku v lahvi:

  TankPOD-gas-view

 2. Posuňte se na displeji na dýchací směs, pro kterou chcete sondu Tank POD odebrat:

  TankPOD-proximity

 3. Vyberte Zrušit spárování:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Sonda Tank POD je odebrána z vybraného seznamu dýchacích směsí:

  TankPOD-removed

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím nabídky:

 1. V nabídce Plyny vyberte dýchací směs, pro kterou chcete sondu Tank POD odebrat:

  Gas-menu-tankPOD

 2. Vyberte sondu Tank POD, kterou chcete odebrat (zkontrolujte sériové číslo):

  Gas-menu-tankPOD-2

 3. Vyberte Zrušit spárování:

  TankPOD-unpair

 4. Sonda Tank POD je odebrána z vybraného seznamu dýchacích směsí:

  TankPOD-removed

Table of Content