Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Ultra Uživatelská příručka - 2.6

Trasy

Hodinky Suunto Spartan Ultra můžete použít k navigaci po trasách. Trasu naplánujte v aplikaci Suunto, do hodinek ji přenesete při následující synchronizaci.

Postup navigace po trase:

  1. Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka otevřete spouštěč.
  2. Přejděte na položku Navigace a klepněte na ikonu nebo stiskněte prostřední tlačítko.

Navigation icon

  1. Přejděte na položku Trasy a stiskněte prostřední tlačítko. Otevře se seznam tras.

Routes list

  1. Přejděte na trasu, po které se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.
  2. Pro zahájení navigace stiskněte horní tlačítko.
  3. Navigaci můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím horního tlačítka.

Klepnutím na obrazovku se přepíná mezi celkovým a podrobnějším zobrazením mapy.

Route overview

V podrobnějším zobrazení můžete klepnutím na obrazovku nebo přidržením prostředního tlačítka zobrazení přiblížit či oddálit. Hodnotu přiblížení můžete upravovat pomocí horního a spodního tlačítka.

Route zoom

Na navigačním displeji můžete tažením prstem nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiné trasy.

Všechny sportovní režimy využívající GPS mají také možnost výběru trasy. Viz Navigování v průběhu cvičení.

Vedení během navigace

Při navigaci po trase vám hodinky pomohou držet se správné cesty pomocí doplňkových oznámení poskytovaných v průběhu postupu po trase.

Pokud se například od trasy odchýlíte o více než 100 m (330 ft), hodinky vám oznámí, že nejste na správné cestě. Stejně tak vám oznámí, až se na dostanete zpět na svou trasu.

Když v průběhu trasy dojdete k waypointu nebo místu zájmu, zobrazí se informace o vzdálenosti a odhadu doby na trase (ETE) k dalšímu waypointu nebo místu zájmu.

POZNÁMKA:

Pokud navigujete po trase, která kříží sama sebe (například ve tvaru „osmičky“), a na křížení nesprávně zabočíte, hodinky předpokládají, že jste trasu změnili záměrně. Hodinky pak zobrazí další waypoint na základě aktuálního, nového směru pohybu. Při navigaci po složité trase proto sledujte svou traťovou stopu a kontrolujte, že jdete správně.

Navigování podle nadmořské výšky

Pokud využíváte navigaci na trase s informací o nadmořské výšce, můžete se nechat navigovat také na základě stoupání a klesání pomocí displeje výškového profilu. Z hlavního navigačního displeje (kde se zobrazuje trasa) přejděte na displej výškového profilu tažením prstu doleva nebo stiskem prostředního tlačítka.

Displej výškového profilu uvádí tyto informace:

  • nahoře: aktuální nadmořská výška
  • uprostřed: výškový profil s označením aktuální polohy
  • dole: zbývající výstup nebo sestup (zobrazení můžete přepínat klepnutím na obrazovku)

Altitude navigation

Pokud se při navigování podle nadmořské výšky příliš vzdálíte od trasy, budou hodinky na displeji výškového profilu zobrazovat hlášení Mimo trasu. Pokud se vám zobrazí toto hlášení, přejděte na displej navigace po trase a vraťte se na trasu. Následně budete moci znovu využívat navigaci podle nadmořské výšky.

Table of Content