Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Uživatelská příručka

Výškové a osobní přizpůsobení

Existuje několik faktorů ovlivňujících náchylnost vůči dekompresní nemoci. Tyto faktory se u jednotlivých potápěčů liší a také se mění v čase.

Osobní faktory, které mají tendence zvyšovat pravděpodobnost výskytu dekompresní nemoci, zahrnují:

 • pobyt ve vodě chladnější než 20 °C (68 °F)
 • podprůměrná fyzická zdatnost
 • únava
 • dehydratace
 • stres
 • obezita
 • patent foramen ovale (PFO)
 • zvýšená fyzická aktivita před nebo po ponoru

Toto osobní přizpůsobení umožňuje ve třech krocích upravit algoritmus podle vaší náchylnosti vůči dekompresní nemoci.

Osobní přizpůsobeníVysvětlení
0Ideální podmínky (výchozí hodnota).
1Přiměřené. Existují některé ze zmíněných faktorů.
2Opatrné. Existuje více ze zmíněných faktorů.

Kromě osobního přizpůsobení lze Suunto Zoop Novo nastavit také pro potápění v různých nadmořských výškách. Výpočet dekompresního algoritmu poté bude probíhat s ohledem na toto výškové přizpůsobení.

Výškové přizpůsobeníVysvětlení
00–300 m (0–980 stop) (výchozí)
1300–1500 m (980–4900 stop)
21500–3000 m (4900–9800 stop)

Pro změnu osobního a výškového přizpůsobení:

 1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení Personal Altitude (Osobní/výškové přizpůsobení).
 3. Stisknutím tlačítka UP nastavte Personal (Osobní přizpůsobení). Potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Stisknutím tlačítka UP nastavte Altitude (Výškové přizpůsobení). Potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
VAROVÁNÍ:

Cestování do vyšších nadmořských výšek může způsobit dočasnou změnu v rovnováze rozpuštěného dusíku v těle. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat – vyčkat alespoň 3 hodiny.

Table of Content