Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Kasutusjuhend - 1.2

Intervallitaimer

Intervallitaimeri saab Movescountis lisada igale kohandatud sportimisrežiimile.Intervallitaimeri lisamiseks sportimisrežiimile valige sportimisrežiim ja minge üksuseleAdvanced settings (Täiustatud sätted) Järgmine kord, kui seadme Suunto Ambit3 Vertical Movescounti kontoga ühendate, sünkroonitakse intervallitaimer käekellaga.

Intervallitaimeris saate täpsustada järgmist teavet.

  • Intervallitüüp (high (Pikk) ja low (Lühike) intervall).
  • Mõlema intervallitüübi kestus ja vahemaa.
  • Intervallide korduste arv.
MÄRKUS:

Kui te Movescountis intervallide korduste arvu ei määra, jätkab intervallitaimer nii kaua, kuni intervalli on korratud 99 korda.

Intervallitaimeri saab iga spordi puhul määrata, sh mitmekülgse spordi režiimis (vt Mitmekülgse sportimisrežiimi kasutamine).Intervallitaimer taaskäivitub sportimisrežiimi vahetamisel.

Intervallitaimeri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

  1. Hoidke sportimisrežiimis suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
  2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele activate (Aktiveerimine) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
  3. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele Interval (Intervall) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
  4. Vajutage intervallitaimeri lülitamiseks On/Off (Sisse/välja) nuppu Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) ja kinnitamiseks nuppu Next (Järgmine). Kui intervallitaimer on aktiivne, kuvatakse ekraani ülaservas intervalliikooni.

activating interval timer

Table of Content