Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Podsvietenie

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Podsvietenie

Podsvietenie

Podsvietenie má dva režimy: automatický a prepínanie. V automatickom režime sa podsvietenie zapne pri každom stlačení tlačidla. V režime prepínania zapnete podsvietenie tak, že podržíte stlačené ľavé horné tlačidlo. Podsvietenie zostane zapnuté, kým znovu nepodržíte stlačené ľavé horné tlačidlo.

Predvolene je podsvietenie v automatickom režime. Režim podsvietenia môžete zmeniť v nastaveniach v položke General (Všeobecné) » Backlight (Podsvietenie).