Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Kako zaceti - Tipke

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški priročnik - 2.0

Tipke

Tipke

Suunto Spartan Trainer Wrist HR ima pet tipk, s katerimi se pomikate med zasloni in funkcijami.

Tipke ure Trainer

1. Zgornja leva tipka

 • pritisnite za vklop osvetlitve ozadja
 • pritisnite za prikaz dodatnih informacij

2. Zgornja desna tipka

 • pritisnite za premik navzgor v pogledih in menijih

3. Sredinska tipka

 • pritisnite za izbiro elementa ali prikaz dodatnih informacij
 • držite pritisnjeno, da odprete kontekstni meni z bližnjicami

4. Spodnja leva tipka

 • pritisnite za vrnitev

5. Spodnja desna tipka

 • pritisnite za premik navzdol v pogledih in menijih

Ko beležite vadbo, imajo tipke drugacne funkcije:

1. Zgornja leva tipka

 • pritisnite za prikaz dodatnih informacij

2. Zgornja desna tipka

 • pritisnite za zacasno ustavitev ali nadaljevanje beleženja
 • držite pritisnjeno za spremembo dejavnosti

3. Sredinska tipka

 • pritisnite za preklop med zasloni
 • držite pritisnjeno, da odprete kontekstni meni z možnostmi

4. Spodnja leva tipka

 • pritisnite za preklop med zasloni

5. Spodnja desna tipka

 • pritisnite za oznacitev vmesnega casa
 • držite pritisnjeno, da zaklenete ali odklenete tipke