Nastavenie zámku kurzu
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Nastavenie zámku kurzu

Pomocou funkcie zámku smeru môžete označiť smer k cieľu.

Uzamknutie smeru:

  1. Keď je kompas aktívny, držte hodinky pred sebou a otočte sa k cieľu.
  2. Stlačením tlačidla Back Lap uzamknite aktuálnu hodnotu stupňov zobrazenú na hodinkách ako váš smer.
  3. Prázdny trojuholník signalizuje uzamknutý smer vo vzťahu k indikátoru severu (plný trojuholník).
  4. Zámok smeru vymažete stlačením tlačidla Back Lap.

setting bearing lock Ambit2

POZNÁMKA:

Keď používate kompas v režime cvičenia, tlačidlom Back Lap sa iba uzamkne a vymaže smer. Ak chcete vytvoriť kolo tlačidlom Back Lap, ukončite kompas.