Patenditeatis
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Kasutusjuhend - 2.4

Patenditeatis

Patenditeatis

Seda toodet kaitsevad järgmised patenditaotlused ja neile vastavad riiklikud õigused:EP 11008080, EU designs 001332985-0001 või 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,624, US 61/649,632 (pulsivöö:US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281).Täiendavad patenditaotlused on esitatud.