การดูและการล็อครายการบันทึก
Find a dealer/service center

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การดูและการล็อครายการบันทึก

บันทึกประวัติที่บันทึกไว้โดยตัวบันทึกในโพรไฟล์ altimeter, Barometer หรือ depth meter จะถูกจัดเก็บไว้ใน logbook คุณสามารถจัดเก็บรายการบันทึกได้สูงสุด 10 รายการ บันทึกประวัติใหม่จะแทนที่รายการบันทึกเก่าใน logbook บันทึกประวัติได้โดยล็อคข้อมูลไว้ Lock icon core จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการล็อคบันทึกประวัติไว้ โดยสามารถล็อคได้สูงสุด 9 รายการ

เมื่อเข้าใช้ logbook คุณจะเห็นข้อมูลจำนวนของบันทึกประวัติที่ไม่ได้ล็อคอยู่ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะดูหรือล็อครายการบันทึกเหล่านั้น

เมื่อคุณดูรายการบันทึก อุปกรณ์จะแสดงรายการของรายการบันทึกพร้อมวันที่และเวลา คุณสามารถเลื่อนดูแล้วเข้ารายการบันทึกแต่ละรายการได้เพื่อดูข้อมูลสรุปและรายการของรายการบันทึกนั้น

การดูบันทึกประวัติ

เมื่อคุณดูสรุปบันทึกประวัติ อุปกรณ์จะแสดง

 • กราฟสรุป เวลาที่บันทึก และจุดสูงสุด
 • การเคลื่อนที่ต่ำลงทั้งหมด, ระยะเวลาของการเคลื่อนที่ต่ำลง, ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ต่ำลง
 • การเคลื่อนที่สูงขึ้นทั้งหมด, ระยะเวลาของการเคลื่อนที่สูงขึ้น, ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่สูงขึ้น
 • เวลาที่แยกมาตรวัดความสูง (ระยะเวลาของรายการบันทึกทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น) และเวลาในแต่ละรอบ (ระยะเวลาตั้งแต่เวลาของรอบล่าสุด)

เมื่อคุณดูรายละเอียดของรายการบันทึก อุปกรณ์จะแสดง

 • กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของความสูง
 • เวลาในการบันทึก
 • ความสูง/ความลึก ณ เวลาที่บันทึก

ในการดูรายการบันทึก:

 1. จาก memory เลือก logbook
 2. เลือกรายการบันทึกจากรายการ
 3. เลือก View
 4. สลับระหว่างชุดข้อมูลสรุปบันทึกประวัติด้วยปุ่ม + และ - Light
 5. ดูรายละเอียดของบันทึกประวัติ โดยกดปุ่ม Mode
 6. เพิ่มและลดความเร็วในการเลื่อนดูและเปลี่ยนทิศทาง โดยกดปุ่ม + และ - Light หยุดโดยกดปุ่ม Mode
หมายเหตุ:

เมื่อเลื่อนดูกราฟ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณจะอยู่ที่ตรงกลางของกราฟ

หมายเหตุ:

เฉพาะรายการบันทึกของมาตรวัดความสูงเท่านั้นที่มีสรุป

การล็อคและการปลดล็อครายการบันทึก

ในการล็อคหรือการปลดล็อครายการบันทึก:

 1. จาก memory เลือก logbook
 2. เลือกรายการบันทึกจากรายการ
 3. เลือก Lock / Unlock
 4. ล็อค/ปลดล็อคบันทึกประวัติ โดยกดปุ่ม Mode หรือ ยกเลิก โดยกดปุ่ม View)