I-adjust ang mga setting
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

I-adjust ang mga setting

I-adjust ang mga setting

Maaari mong i-adjust ang lahat ng setting ng relo mula sa menu ng mga opsyon.

Upang mag-adjust ng setting:

  1. Pindutin nang matagal ang gitnang button upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll pataas at pababa sa pamamagitan ng mga menu gamit ang 7R button at ang ibabang button.
  3. Pumasok sa isang setting sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button. Depende sa menu, maaaring kailanganin mong mag-scroll sa mga setting gamit ang gitnang button.
  4. I-adjust ang value ng setting gamit ang 7R button at ang ibabang button.
  5. Kumpirmahin ang bagong value ng setting sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button.
  6. Lumabas sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa gitnang button.

adjust settings