Nupulukk
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Kasutusjuhend - 2.4

Nupulukk

Nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) allavajutamisel nupud lukustatakse / vabastatakse.

button lock Ambit3

Saate muuta nupuluku sätteid käekella sätetes jaotises General » Tones/display » Button lock (Üldine » Toonid/kuva » Nupulukk).

Seadme Suunto Ambit3 Run nupulukul on kaks sätet:Time mode lock (Ajarežiimi lukk) tavaliseks kasutuseks ja Sport mode lock (Sportimisrežiimi lukk) treeningu ajaks.

Time mode lock (Ajarežiimi lukk)

  • Actions only (Ainult toimingud):stardimenüü ja suvandite menüü on lukus.
  • All buttons (Kõik nupud):kõik nupud on lukus.Taustavalgustuse saab aktiveerida režiimis Night (Öö).

Sport mode lock (Sportimisrežiimi lukk)

  • Actions only (Ainult toimingud):treeningu ajal on lukus nupud Start Stop (Start/stopp), Back Lap (Tagasi/ring) ja suvandite menüü.
  • All buttons (Kõik nupud):kõik nupud on lukus.Taustavalgustuse saab aktiveerida režiimis Night (Öö).
NÕUANNE:

Sportimisrežiimides logi salvestamise tahtmatu käivitamise või seiskamise vältimiseks valige Actions only (Ainult toimingud).Kui nupud Back Lap (Tagasi/ring) ja Start Stop (Start/stopp) on lukustatud, saate kuva ja vaateid jätkuvalt muuta, vajutades vastavalt nuppu Next (Järgmine) või View (Vaade).