ติดตามเส้นทางย้อนกลับ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ติดตามเส้นทางย้อนกลับ

ติดตามเส้นทางย้อนกลับ

คุณจะสามารถย้อนกลับไปยังจุดต่าง ๆ ของการออกกำลังกายได้ด้วยคำสั่ง Track back (ติดตามเส้นทางย้อนกลับ) Suunto Ambit3 Sport สร้างจุดอ้างอิงชั่วคราวเพื่อนำคุณกลับไปยังจุดเริ่มต้น

วิธีติดตามเส้นทางย้อนกลับระหว่างออกกำลังกาย

  1. ขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมดกีฬาที่ใช้ GPS ให้กดปุ่ม Next (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กด Next (ถัดไป) เพื่อเลือก Navigation (นำทาง)
  3. เลื่อนไปที่ Track back (ติดตามเส้นทางย้อนกลับ) ด้วย Start Stop (เริ่ม…) และเลือกด้วย Next (ถัดไป)

ในตอนนี้คุณจะเริ่มนำทางย้อนกลับเส้นทางเดิมในระหว่างการนำทางเส้นทางได้แล้ว

Track back (ติดตามเส้นทางย้อนกลับ) ยังสามารถใช้งานได้จากบันทึกกับการออกกำลังกายที่มีข้อมูล GPS รวมอยู่ด้วย ทำตามขั้นตอนเดียวกับที่ระบุใน การนำทางตามเส้นทาง เลื่อนไปที่ Logbook (สมุดบันทึก) แทน Routes (เส้นทาง) แล้วเลือกบันทึกเพื่อนำทาง