ระยะทางแบบ 3 มิติ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

ระยะทางแบบ 3 มิติ

โดยค่าเริ่มต้น Suunto Ambit3 Vertical จะใช้ทั้งการเพิ่มและการลดระดับความชันเมื่อเมื่อนำมาใช้ในการวัดระยะทาง ซึ่งนี่จะช่วยให้คุณวัดระยะทางที่ใกล้เคียงสภาพจริงมากขึ้น เมื่อคุณออกกำลังกายในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาหรือภูเขา ในสถานการณ์นี้ ระยะทางแบบ 3 มิติจะมากกว่าระยะทางแบบ 2 มิติ

2D versus 3D

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถปล่อยการตั้งค่านี้ไว้ตามเดิมได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3 เพื่อวิเคราะห์เส้นทางของคุณ ให้ตรวจสอบว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไร หากคำนวณโดยใช้ระยะทางแบบ 2 มิติ คุณอาจต้องปิดการใช้งานระยะทางแบบ 3 มิติในนาฬิกาของคุณ

ในการปิดการใช้งานระยะทางแบบ 3 มิติ:

  1. ขณะอยู่ในโหมดกีฬา กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนไปที่ ACTIVATE (เปิดใช้) ด้วย Light Lock และกด Next
  3. เลื่อนไปที่ 3D distance (ระยะทางแบบ 3 มิติ) และกด Next เพื่อสลับไปใช้ระยะทางแบบ 2 มิติ
  4. กดปุ่ม Next ค้างเพื่อออก