Ühikute muutmine
Find a dealer/service center

Suunto Core Kasutusjuhend -

Ühikute muutmine

Ühikute muutmine

Menüüs units saate valida mõõtühikud, sh järgmised.

 • time : 24 h / 12 h
 • date: pp.kk / kk.pp
 • temperature : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
 • air pressure: hPa/tolliHg
 • altitude: meetrid/jalad

Menüüs Menu menüüsse units sisenemiseks toimige järgmiselt.

 1. Sisenege menüüsse Menu hoides all nuppu Mode režiimis Time, Alti & Baro või Compass.
 2. Kerige nuppu - Light kasutades suvandini units.
 3. Sisenemiseks kasutage nuppu Mode.

Ühikute muutmiseks toimige järgmiselt.

 1. Kerige menüüs units nuppudega + ja - Light soovitud üksuse juurde.
 2. Sisenemiseks kasutage nuppu Mode.
 3. Kasutage väärtuse muutmiseks nuppe + ja - Light ning kinnitamiseks nuppu Mode.
 4. Väljuge menüüst Menu nupuga Start Stop.