แทร็กเส้นทางย้อนกลับ
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

แทร็กเส้นทางย้อนกลับ

แทร็กเส้นทางย้อนกลับ

ด้วย Suunto Traverse Alpha คุณสามารถย้อนรอยเส้นทางของคุณได้ตลอดเวลาในระหว่างการบันทึกด้วยความช่วยเหลือของการแสดงผลการนำทางแบบ breadcrumb

นอกจากนี้คุณยังสามารถนำทางติดตามจากสมุดบันทึกด้วยกิจกรรมที่มีการบันทึกข้อมูล GPS
 ปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับใน การนำทางตามเส้นทาง เลื่อนไปที่ สมุดบันทึก (สมุดบันทึก) แทน เส้นทาง (เส้นทาง) และเลือกบันทึกเพื่อทำการนำทาง