Suunto mantiene su compromiso de garantizar que este sitio web alcance el Nivel AA en cuanto a las Directrices sobre accesibilidad de contenidos web (WCAG) 2.0 y cumpla otras normas sobre accesibilidad. Póngase en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tiene algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

Informácie o tréningu

Informácie o tréningu

Vaše hodinky obsahujú prehľad vašej tréningovej aktivity.

Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdete do zobrazenia podrobností tréningu.

Training Insight Spartans

Potiahnutím doľava alebo dvojnásobným stlačením stredného tlačidla zobrazíte graf so všetkými vašimi aktivitami za uplynulé 3 týždne a ich priemerné trvanie. Klepnutím na displej môžete prepínať medzi rôznymi aktivitami, ktoré ste robili za uplynulé 3 týždne.

Training Insight 3week

Potiahnutím nahor alebo stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte súhrn za aktuálny týždeň. Súhrn obsahuje trvanie a kalórie. Keď je zvolená konkrétna aktivita a potiahnete nahor, zobrazia sa podrobnosti príslušnej aktivity.

Training Insight All Activities