Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | DEVOLUCIÓN GRATUITA | EL SUUNTO CUSTOMIZER ESTÁ DE VUELTA

Suunto Ambit2 Kasutusjuhend - 2.0

Índice
Índice

Ajasätete muutmine

Ajasätete avamiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Avage nupu Next abil üksus üldine.
 3. Liikuge nupu Start Stop abil üksusele Time/date (kellaaeg/kuupäev) ja avage see nupuga Next.

time settings

Kellaaja määramine

Praegune kellaaeg on kuvatud Time (aja) režiimi kuva keskmisel real.

Kellaaja määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs general (üldine) > Time/date (kellaaeg/kuupäev) > Time (kellaaeg).
 2. Määrake nuppude Start Stop ja Light Lock abil tunni- ja minutiväärtus. Kinnitamiseks vajutage nuppu Next.
 3. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap. Suvandite menüüst väljumiseks aga hoidke all nuppu Next.

setting time Ambit2

Kuupäeva määramine

Praegune kuupäev on kuvatud Time (aja) režiimi kuva ülemisel real.

Kuupäeva määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs general (üldine) > Time/date (kellaaeg/kuupäev) > Date (kuupäev).
 2. Määrake nuppude Start Stop ja Light Lock abil aasta, kuu ja päev. Kinnitamiseks vajutage nuppu Next.
 3. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap. Suvandite menüüst väljumiseks aga hoidke all nuppu Next.

setting date

Topeltaja määramine

Topeltaja funktsiooni abil saate hoida silma peal kellaajal teises ajavööndis, näiteks kui olete reisil. Topeltajafunktsiooni kellaaeg on kuvatud Time (aja) režiimi kuva alumisel real ning soovi korral saate selle nupu View abil avada.

Topeltajafunktsiooni kellaaja määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs general (üldine) > Time/date (kellaaeg/kuupäev) > Dual time (topeltaeg).
 2. Määrake nuppude Start Stop ja Light Lock abil tunni- ja minutiväärtus. Kinnitamiseks vajutage nuppu Next.
 3. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap. Suvandite menüüst väljumiseks aga hoidke all nuppu Next.

setting dual time

Äratuse määramine

Soovi korral saate kasutada seadet Suunto Ambit2 äratuskellana.

Äratuskella funktsiooni avamiseks ja äratuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs General (üldine) > Time/date (kellaaeg/kuupäev) > Alarm (äratus).
 2. Lülitage nupuga Start Stop või Light Lock äratus sisse või välja. Kinnitamiseks vajutage nuppu Next.
 3. Määrake nuppude Start Stop ja Light Lock abil tunni- ja minutiväärtus. Kinnitamiseks vajutage nuppu Next.
 4. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap. Suvandite menüüst väljumiseks aga hoidke all nuppu Next.

setting alarm Ambit2

Kui äratus on sisse lülitatud, kuvatakse äratuse sümbol enamikul kuvadel.

Kui äratus kõlab, saate teha järgmist.

 • Valida nupuga Light Lock üksuse Snooze (lükka edasi). Äratus peatub ja käivitub uuesti iga 5 minuti järel, kuni selle seiskate. Äratust saab lükata edasi 12 korda (kokku kuni 1 h).
 • Valida nupuga Start Stop üksuse Stop (seiska). Äratus seiskub ja käivitub uuesti järgmisel päeval samal kellaajal, kui te äratust sätetes välja ei lülita.

alarm snooze Ambit2

MÄRKUS:

Kui lükkate äratuse edasi, vilgub TIME (aja) režiimis äratuse ikoon.

Índice