Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | DEVOLUCIÓN GRATUITA | EL SUUNTO CUSTOMIZER ESTÁ DE VUELTA

Suunto Ambit2 Kasutusjuhend - 2.0

Índice
Índice

FusedAlti

FusedAltiTM annab kõrgusenäidu, mis on kombinatsioon GPS-kõrgusest ja baromeetrilisest kõrgusest. See vähendab ajutiste vigade ja erinevuste mõju lõpliku kõrgusenäidu määramisel.

MÄRKUS:

Vaikimisi mõõdetakse FusedAltiga kõrgust GPSi kasutavate harjutuste ja navigeerimise ajal. Kui GPS välja lülitada, mõõdetakse kõrgust õhurõhuanduri abil.

Kui te ei soovi FusedAltit kõrguse mõõtmiseks kasutada, saate selle suvandite menüüs keelata.

FusedAlti keelamiseks toimige järgmiselt.

  1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
  2. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele kõrgusmõõdik/baromeeter ja avage see nupuga Next.
  3. Liikuge nupu Start Stop abil üksusele FusedAlti ja valige see nupuga Next.
  4. Lülitage FusedAlti välja nupuga Start Stop või Light Lock ja kinnitage nupuga Next.

enabling FusedAlti

Kui seade on režiimis aeg, saate otsida baromeetrilise kõrguse jaoks FusedAlti abil uue etalonväärtuse. See aktiveerib GPSi maksimaalselt 15 minutiks.

Baromeetrilise kõrguse jaoks FusedAlti abil uue etalonväärtuse leidmiseks toimige järgmiselt.

  1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
  2. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele kõrgusmõõdik/baromeeter ja avage see nupuga Next.
  3. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele etalonväärtused ja avage see nupuga Next.
  4. Liikuge nupu Start Stop abil üksusele FusedAlti ja valige see nupuga Next. GPS lülitub sisse ja seade hakkab FusedAlti andmetest lähtudes kõrgust arvutama.

new reference FusedAlti Ambit2

MÄRKUS:

Heades tingimustes aktiveerub FusedAlti 4–12 minuti jooksul. Selle aja jooksul näitab Suunto Ambit2 baromeetrilist kõrgust ja kõrgusnäidu juures kuvatakse sümbolit ~, mis näitab, et kõrgusnäit ei pruugi olla õige.

Índice