Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | DEVOLUCIÓN GRATUITA | OFERTAS SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

  • Funkcie

Funkcie

Monitorovanie aktivity

Okrem času zotavenia, ktorý sa zobrazuje v zázname cvičenia, športové hodinky Suunto Ambit3 Sport monitorujú celkovú aktivitu, cvičenie aj dennú aktivitu. Monitorovanie aktivity poskytuje úplný obraz o vašej aktivite, spálené kalórie a čas zotavenia.

Monitorovanie aktivity je dostupné ako predvolený displej v režime Time (Čas). Displej sa môže zobraziť stlačením tlačidla Next (posledný displej).

Displej monitorovania aktivity sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky v časti Displays (Displeje) » Activity (Aktivita). Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Displej monitorovania aktivity má tri zobrazenia, ktoré sa menia stlačením tlačidla View.

activity monitor

  • Activity today (Dnešná aktivita): spotreba kalórií v danom dni, bodkovaná čiara na stĺpcovom grafe označuje priemernú dennú spotrebu kalórií za posledných sedem dní, dnešný deň nie je zahrnutý.
  • Week activity (Týždenná aktivita): Denná spotreba kalórií za posledných sedem dní s dnešným dňom vpravo, bodkovaná čiara na stĺpcovom grafe a posledný riadok ukazujú priemernú dennú spotrebu kalórií za posledných sedem dní, dnešný deň nie je zahrnutý.
  • Recovery time (Čas zotavenia): čas zotavenia v nasledujúcich 24 hodinách na základe zaznamenaných cvičení a dennej aktivite.

Índice