Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

Displeje

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport sú vybavené viacerými funkciami, ako je kompas (pozrite si časť Kompas) a stopky (pozrite si časť Stopky), s ktorými sa zaobchádza ako s displejmi, ktoré sa môžu zobraziť stlačením tlačidla Next. Niektoré z nich sa zobrazujú trvalo, iné môžete podľa požiadavky zobraziť a zatvoriť.

Zobrazenie a zatvorenie displejov:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Displays (Displeje) a stlačte tlačidlo Next.
 3. V zozname displejov môžete zapnúť a vypnúť ktorúkoľvek funkciu. Pomocou tlačidiel Start Stop alebo Light Lock prejdite na funkciu a stlačte tlačidlo Next. Ak v prípade potreby chcete ponuku displejov opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

Aj športové režimy (pozrite si časť Športové režimy) majú viaceré displeje, ktoré sa môžu prispôsobiť tak, aby sa počas cvičenia zobrazovali rôzne informácie.

Nastavenie kontrastu displeja

Nastavte vyšší alebo nižší kontrast displeja športových hodiniek Suunto Ambit3 Sport v nastaveniach hodiniek.

Nastavenie kontrastu displeja:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
 3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Display contrast (Kontrast displeja) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 5. Tlačidlom Start Stop zvýšite kontrast displeja a tlačidlom Light Lock kontrast znížite.
 6. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

Invertovanie farieb displeja

Meňte farbu displeja medzi tmavou a svetlou prostredníctvom nastavení v hodinkách alebo na webovej lokalite Movescount alebo jednoducho pomocou predvolenej tlačidlovej skratky View (pozrite si časť Tlačidlá a ponuky). Farbu displeja pre športový režim môžete definovať aj na webovej lokalite Movescount.

Invertovanie displeja v nastaveniach hodiniek:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
 3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
 4. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Invert display (Invertovať displej) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.

Índice