Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

  • Intervalový časovač

Intervalový časovač

Intervalový časovač môžete na webovej lokalite Movescount pridať do každého vlastného športového režimu. Ak chcete pridať intervalový časovač do športového režimu, vyberte športový režim a otvorte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia). Pri nasledujúcom pripojení športových hodiniek Suunto Ambit3 Sport k vášmu účtu na webovej lokalite Movescount sa intervalový časovač synchronizuje s hodinkami.

V intervalovom časovači môžete určiť tieto údaje:

  • typy intervalov (high (vysoký) a low (nízky) interval),
  • trvanie alebo vzdialenosť oboch typov intervalov,
  • počet opakovaní intervalov.
POZNÁMKA:

Ak na webovej lokalite Movescount nenastavíte počet opakovaní intervalov, intervalový časovač bude pokračovať, kým sa nezopakuje 99-krát.

Intervalový časovač môžete na webovej lokalite Movescount nastaviť pre každý šport zahrnutý v multišportovom režime (pozrite si časť Používanie multišportového režimu). Pri zmene športu sa intervalový časovač reštartuje.

Aktivácia a vypnutie intervalového časovača:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Interval a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock nastavte pre intervalový časovač možnosť On/Off (Zapnutý/vypnutý) a nastavenie potvrďte tlačidlom Next. Keď je aktivovaný intervalový časovač, v hornej časti displeja sa zobrazuje ikona intervalu.

activating interval timer

Índice