Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

  • Návrat späť

Návrat späť

Funkciou Track back (Návrat) môžete obrátiť svoju trasu v ľubovoľnom mieste vášho cvičenia. Suunto Ambit3 Sport vytvárajú dočasné zastávky, ktorými vás sprevádza na začiatok.

Návrat späť v priebehu cvičenia:

  1. V športovom režime so zapnutou jednotkou GPS podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Next vyberte možnosť Navigation (Navigácia).
  3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Track back (Návrat) a vyberte tlačidlom Next.

Teraz môžete spustiť navigáciu rovnako, ako keď sa naviguje počas cvičenia.

Track back (Návrat) môžete použiť aj zo záznamníka, ak cvičenie obsahuje údaje GPS. Postupujte rovnako ako v časti Navigovanie po trase. Prejdite na položku Logbook (Záznamník) namiesto položky Routes (Trasy) a vyberte záznam, ktorý chcete použiť na navigáciu.

Índice