Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

Oznámenia

Ak ste hodinky Suunto Ambit3 Sport spárovali s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount), môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia typu push.

notifications Ambit3

Prijímanie oznámení na hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku CONNECTIVITY (KONEKTIVITA) a stlačte tlačidlo Next.
  3. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Settings (Nastavenia) a stlačte tlačidlo Next.
  4. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Notifications (Oznámenia) a stlačte tlačidlo Next.
  5. Zapnite alebo vypnite tlačidlom Light Lock a stlačte tlačidlo Next.
  6. Nastavenie opustite podržaním stlačeného tlačidla Next.

Keď sú oznámenia zapnuté, v hodinkách Suunto Ambit3 Sport zaznie zvukový signál a v spodnom riadku sa zobrazí ikona oznámenia pre každú novú udalosť.

Zobrazenie oznámení na hodinkách:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku NOTIFICATIONS (OZNÁMENIA) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock si prezerajte oznámenia.

V zozname môže byť až 10 oznámení. Oznámenia zostávajú v hodinkách, kým ich neodstránite z mobilného zariadenia. Oznámenia staršie ako jeden deň sa však na hodinkách nezobrazujú.

Índice