Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

  • Podsvietenie

Podsvietenie

Stlačením tlačidla Light Lock sa zapne podsvietenie.

backlight

V predvolenom nastavení sa podsvietenie zapne na niekoľko sekúnd a vypne sa automaticky. Toto je režim Normal (Normálne).

K dispozícii sú štyri režimy podsvietenia:

Mode (Režim):

  • Normal (Normálne): Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla Light Lock a keď znie budík.
  • Off (Vypnuté): Podsvietenie sa po stlačení žiadneho tlačidla ani keď zaznie budík nezapne.
  • Night (Nočné): Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla a keď znie budík.
  • Toggle (Prepínanie): Podsvietenie sa zapne stlačením tlačidla Light Lock a zostane zapnuté, kým sa tlačidlo Light Lock znovu nestlačí.

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport majú dve nastavenia podsvietenia: jedno univerzálne nastavenie a jedno pre športové režimy.

Nastavenie univerzálneho podsvietenia môžete zmeniť v nastavení hodiniek v časti General (Všeobecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvietenie). Pozrite si časť Úprava nastavení. Všeobecné nastavenia môžete zmeniť aj na webovej lokalite Movescount.

V športových režimoch sa môže používať rovnaký režim podsvietenia ako vo všeobecnom nastavení (predvolený režim), alebo môžete definovať rôzne režimy pre každý športový režim v rozšírených nastaveniach na webovej lokalite Movescount.

Okrem režimu sa môže upraviť aj jas podsvietenia (v %) buď v nastavení hodiniek v časti General (Všeobecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvietenie), alebo na webovej lokalite Movescount.

TIP:

Keď sú tlačidlá Back Lap a Start Stop uzamknuté, podsvietenie môžete stále zapnúť stlačením tlačidla Light Lock.

Índice