Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

 • Záznamník

Záznamník

V záznamníku sa ukladajú záznamy zaznamenaných aktivít. Maximálny počet záznamov a maximálne trvanie jedného záznamu závisí od rozsahu informácií zaznamenávaných v každej aktivite. Počet a trvanie záznamov, ktoré sa môžu uložiť, priamo ovplyvňuje napríklad presnosť GPS (pozrite si časť Presnosť GPS a úspora energie) a používanie intervalového časovača (pozrite si časť Intervalový časovač).

Súhrn záznamu aktivity môžete zobraziť hneď po zastavení zaznamenávania alebo prostredníctvom položky logbook (záznamník) v úvodnej ponuke.

Informácie sa v súhrne záznamu zobrazujú dynamicky: menia sa podľa faktorov, ako sú športový režim a používanie hrudného pásu alebo systému GPS. V predvolenom nastavení všetky záznamy obsahujú minimálne tieto informácie:

 • názov športového režimu
 • čas
 • dátum
 • trvanie
 • kolá

Ak záznam obsahuje údaje GPS, položka záznamníka obsahuje zobrazenie celej trasy.

TIP:

Omnoho viac údajov zo zaznamenaných aktivít môžete zobraziť na webe Movescount.com.

Zobrazenie súhrnu záznamu po zastavení zaznamenávania:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Start Stop sa zaznamenávanie zastaví a uloží. Prípadne môžete záznam prerušiť stlačením tlačidla Start Stop. Po prerušení môžete zaznamenávanie zastaviť tlačidlom Back Lap alebo pokračovať v zaznamenávaní stlačením tlačidla Start Stop. Po prerušení a zastavení zaznamenávania sa záznam uloží stlačením tlačidla Start Stop. Ak záznam nechcete uložiť, stlačte tlačidlo Light Lock. Ak záznam neuložíte, po stlačení tlačidla Light Lock stále môžete zobraziť súhrn záznamu, ale záznam sa neuloží v záznamníku a nebude sa dať neskôr zobraziť.
 2. Stlačením tlačidla Next zobrazíte súhrn záznamu.

logbook

Zobraziť sa môžu aj súhrny všetkých cvičení uložených v záznamníku. V záznamníku sú cvičenia zoradené podľa dátumu a času.

Zobrazenie súhrnu záznamu v záznamníku:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Logbook (Záznamník) a vyberte ju stlačením tlačidla Next. Zobrazí sa váš čas zotavenia.
 3. Posúvajte sa po záznamoch tlačidlom Start Stop alebo Light Lock a záznam vyberte tlačidlom Next.
 4. Tlačidlom Next prechádzajte zobrazeniami súhrnu.

logbook2

Ak záznam zahŕňa viaceré kolá, informácie súvisiace s konkrétnym kolom môžete zobraziť stlačením tlačidla View.

Índice