Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

Nastavenie

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport sa po pripojení k počítaču alebo nabíjačke dodaným káblom USB automaticky prebudia.

Začatie používania športových hodiniek:

  1. Pripojte športové hodinky k zdroju napájania dodaným káblom USB.
  2. Ak používate počítač, odpojte kábel USB (aby sa odomkli tlačidlá).
  3. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock prejdite na požadovaný jazyk a vyberte ho stlačením tlačidla Next.
  4. Spárujte športové hodinky s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount) stlačením tlačidla Start Stop alebo krok preskočte stlačením tlačidla Next.
  5. Postupujte podľa sprievodcu nastavením a dokončite prvé nastavenia. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock nastavte hodnoty a tlačidlom Next potvrďte nastavenie a prejdite na nasledujúci krok.
  6. Znovu pripojte kábel USB a nabíjajte, kým indikátor batérie nesignalizuje 100 %.

startup wizard Ambit3

Úplné nabitie úplne vybitej batérie trvá 2 – 3 hodiny. Kým je kábel USB pripojený a zapojený do počítača, tlačidlá sú uzamknuté.

Sprievodcu nastavením môžete kedykoľvek ukončiť podržaním stlačeného tlačidla Next.

Sprievodca nastavením vám pomôže nastaviť:

  • jednotky,
  • čas,
  • dátum,
  • osobné nastavenia (pohlavie, vek, hmotnosť).

Índice