Suunto Spartan Sport - Funkcie - Tóny a vibrovanie

Suunto Spartan Sport Používateľská príručka - 2.0

Tóny a vibrovanie

Tóny a vibrovanie

Signály vo forme tónov a vibrácií slúžia ako upozornenia, alarmy a ostatné hlavné udalosti a akcie. Oboje možno nastaviť v nastaveniach v položke General (Všeobecné) » Tones (Tóny).

Pri oboch možno zvoliť z nasledovných možností:

  • All on (Všetky zapnuté): všetky udalosti spustia upozornenie
  • All off (Všetky vypnuté): žiadne udalosti nespustia upozornenie
  • Buttons off (Tlačidlá vypnuté): všetky udalosti okrem stlačenia tlačidiel spustia upozornenie