Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | PERMANECE ACTIVO CON SUUNTO | DEVOLUCIÓN GRATUITA DURANTE 45 DIAS 

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 2.5

Pocit

Ak trénujete pravidelne, pocit po jednotlivých tréningoch je dôležitým indikátorom vašej celkovej fyzickej kondície. Trend vašich pocitov môže sledovať aj váš osobný tréner a sledovať tak váš pokrok v priebehu času.

Možno si vybrať z piatich úrovní pocitov:

  • Poor (Zlý)
  • Average (Priemerný)
  • Good (Dobrý)
  • Very good (Veľmi dobrý)
  • Excellent (Skvelý)

Rozhodnutie o tom, čo tieto možnosti znamenajú vo vašom prípade, závisí od vás (a vášho trénera). Dôležité je, aby ste ich používali stále.

Pri každom tréningu môžete do hodiniek zaznamenať, ako ste sa cítili, hneď po zastavení zaznamenávania odpovedaním na otázku „How was it? (Aké to bolo?)“.

feeling how was it

Otázku môžete preskočiť stlačením stredného tlačidla a svoje pocity uložiť neskôr úpravou údajov o cvičení v aplikácii Suunto Movescount.

Keď začnete pravidelne používať meranie pocitov, v prehľade časovej osi si môžete na Movescount rýchlo skontrolovať svoj 7-denný a 30-denný trend.

feeling 7 30day overview

Dlhodobú analýzu trendov nájdete na svojej stránke s údajmi o cvičení. V kalendári vyberte požadované časové obdobie a prejdite na časť Odpočinok a zotavenie, kde sa nachádza graf trendu pocitov.

feeling insight

Índice