Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 5 Kasutusjuhend

Navigeerimine

Kõrguse navigeerimine

Kui navigeerite kõrgusteabega marsruudil, saate ka kõrguse profiili kuva abil navigeerida vastavalt tõusule ja laskumisele. Kui olete peamisel navigeerimiskuval (seal, kus on näha marsruut), vajutage keskmist nuppu kõrguse profiili kuvale lülitumiseks.

Kõrguse profiili kuva näitab järgmist teavet:

 • üleval: teie praegune kõrgus
 • keskel kõrguse profiil, mis näitab teie praegust asukohta
 • all: ülejäänud tõus või laskumine (vaadete muutmiseks vajutage ülemist vasakut nuppu)

Kõrguse navigeerimine Trainer

Kui te lähete marsruudist kõrguse navigeerimise ajal liiga kaugele, annab teie kell teate Off route (Marsruudi väline) Kõrguse profiili kuval. Kui näete seda sõnumit, kerige enne kõrguse navigatsiooni jätkamist marsruudi navigeerimise kuval, et liikuda rajale tagasi.

Kõrgusmõõtur

Suunto 5 kasutab GPS-i kõrguse mõõtmiseks. Optimaalsete signaalitingimuste korral, kõrvaldades potentsiaalsed GPS-i asukoha arvutamise tüüpvead, peaks GPS-kõrguse näit tagama päris täpse viite teie kõrguse kohta merepinnast.

Kõrguse mõõtmisel tugineb Suunto 5 ainult GPS-ile, seega kui GPS ei ole määratud kõige täpsemale suvandile, võib iga filtreerimine olla vigadega ja võib põhjustada ebatäpset kõrguse näitu.

Kui teil on vaja head kõrguse näitu, veenduge, et salvestamise ajal oleks GPS-i täpsus seatud suvandile Best (Parim).

Kuid isegi parima täpsuse juures ei tohiks GPS-kõrgust võtta absoluutse positsioonina. See on hinnang teie päris kõrgusest merepinnast ja selle hinnangu täpsus oleneb oluliselt teid ümbritsevatest tingimustest.

Marsruudid

Te saate seadet Suunto 5 kasutada marsruutidel navigeerimiseks.

Marsruudil navigeerimiseks tegutsege järgmiselt.

 1. Käiviti avamiseks vajutage ülemist paremat nuppu.
 2. Kerige suvandini Navigation ja vajutage keskmist nuppu.

  Navigation icon Trainer

 3. Kerige kuvani Routes ja vajutage keskmist nuppu, et avada marsruutide loend.

  Routes list Trainer

 4. Kerige marsruudini, mille järgi soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu.

  Routes Exercise S5

 5. Valige Start exercise, kui tahate marsruuti kasutada treenimisel, või valige Navigate only, kui tahate marsruudi järgi navigeerida.

  MÄRKUS:

  Kui tahate marsruudi järgi navigeerida, ei salvestata ega logita midagi Suunto rakenduses.

 6. Navigeerimise lõpetamiseks vajutage suvalisel hetkel uuesti ülemist paremat nuppu.

  Route overview S5

Üksikasjalikul kuval suumige sisse ja välja, hoides all keskmist nuppu. Kohandage suumi ülemise ja alumise parema nupuga.

NavigationRoute S5

Navigeerimiskuval olles saate avada otseteede loendi alumist nuppu vajutades. Otseteed annavad kiire juurdepääsu navigeerimistoimingutele, nagu hetkeasukoha salvestamine või navigeerimiseks muu marsruudi valimine.

Treeningut saab alustada ka otseteeloendist. Suvandi Start exercise valimisel avatakse spordirežiimide menüü ja te saate käivitada treeningu salvestamise. Treeningu lõpetamise korral lõpetatakse ka navigeerimine.

Kõigil GPS-iga sportimisrežiimidel on ka marsruudi valimise võimalus. Vt: Navigeerimine treeningu ajal.

Navigeerimissuunised

Marsruudi järgi navigeerides aitab käekell teid õigel teel hoida, andes teile marsruudil liikudes lisateavitusi.

Näiteks kui eemaldute marsruudist enam kui 100 m (330 jalga), teavitab käekell teid, et te pole õigel teel; see teavitab teid ka siis, kui olete tagasi marsruudil.

Kui jõuate marsruudil oleva kontrollpunkti või HP-ni, saate teavitusliku hüpiku, mis kuvab vahemaad ja hinnangulist teeloleku aega järgmise kontrollpunkti või HP-ni.

MÄRKUS:

Kui navigeerite marsruudi järgi, mis ristub iseendaga (nt 8-kujuline marsruut), ja teete ristumiskohas vale pöörde, eeldab käekell, et lähete meelega seda teed pidi. Käekell näitab teile järgmist kontrollpunkti uue liikumissuuna järgi. Niisiis jälgige keerulise marsruudi järgi navigeerides oma jäljerida tagamaks, et läheksite õiget teed pidi.

Täppisjuhtnöörid

Suunto rakenduses marsruute luues saate aktiveerida täppisjuhtnöörid. Kui marsruut edastatakse teie käekella ja seda kasutatakse navigeerimiseks, annab käekell teile heli ja tekstiga täpselt teada, kuhu pöörata.

Lähtepunkt

Kui kasutate tegevuse salvestamisel GPS-i, salvestab Suunto 5 automaatselt teie treeningu lähtepunkti. Lähtepunktiga võib Suunto 5 suunata teid otse teie lähtepunkti tagasi.

Lähtepunkti alustamine.

 1. Tegevuse salvestamise ajal vajutage keskmist nuppu, kuni olete navigatsioonikuvani jõudnud.
 2. Otsetee menüü avamiseks vajutage alumist paremat nuppu.
 3. Kerige üksuseni Find back (Lähtepunkt) ja vajutage valimiseks keskmist nuppu.
 4. Väljumiseks ja navigatsioonikuvale naasmiseks vajutage alumist vasakut nuppu.

Navigeerimise juhised kuvatakse valitud spordirežiimi viimasel kuval.

Komooti täppisnavigeerimine

Kui olete Komooti liige, saate marsruute otsida või kavandada Komootiga ning sünkroonida need Suunto rakenduse kaudu oma käekella Suunto 5. Peale selle sünkroonitakse teie salvestatud treeningud automaatselt Komootiga.

Kui kasutate marsruutidega navigeerimist käekellaga Suunto 5 koos Komooti marsruutidega, annab käekell teile täpselt heli ja tekstiga teada, kui on aeg pöörata.

Komoot Navigation

Komooti täppisnavigeerimise kasutamine

 1. Registreeruge veebisaidil Komoot.com
 2. Valige Suunto rakenduses partneriteenused.
 3. Valige Komoot ja looge ühendus, kasutades sama identimisteavet, mida kasutasite Komooti registreerumisel.

Kõik teie valitud või kavandatud marsruudid („tuurid“ Komootis) Komootis sünkroonitakse automaatselt Suunto rakendusse, misjärel saate need lihtsasti käekella edastada.

Täppisjuhtnööride saamiseks järgige jaotise „Marsruudid“ juhtnööre ja valige marsruut Komootis.

Lisateavet Suunto ja Komooti partnerluse kohta vt http://www.suunto.com/komoot

MÄRKUS:

Komoot pole praegu Hiinas saadaval.

Huvipunktid

Huvipunkt või HP on eriline koht, näiteks laagripaik või siht mööda rada, mille saate salvestada ja mille juurde hiljem navigeerida. Huvipunkte võite luua Suunto rakenduses ja te ei pea seal ise olema. Huvipunkti saate käekellas luua, salvestades oma asukoha.

Iga HP on määratletud järgmiste näitajatega:

 • HP nimi;
 • HP tüüp;
 • loomise kuupäev ja kellaaeg;
 • laiuskraad;
 • pikkuskraad;
 • kõrgustasand.

Kella saab salvestada kuni 250 HP-d.

Navigeerimine huvikohani

Saate navigeerida mis tahes huvikohta, mis on teie kella huvikohtade loendis.

MÄRKUS:

Kui navigeerite huvikohta, kasutab teie kell GPS-i täisvõimsusel.

Huvikohani navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Käivitaja avamiseks vajutage ülemist paremat nuppu.
 2. Kerige kuvani Navigation (Navigatsioon) ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Kerige kuvani POIs (Huvipunktid) ja vajutage oma huvipunktide loendiks keskmist nuppu.
 4. Kerige huvipunktini, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Navigeerimise alustamiseks vajutage ülemist nuppu.

Navigeerimise peatamiseks vajutage ülemist nuppu uuesti igal ajal.

Liikumise ajal on huvipunkti navigeerimine kahes vaates.

 • Huvipunkti vaade koos suunanäidikuga ja kaugus huvipunktist

  POI detail view Trainer

 • kaardivaade, mis näitab teie praegust asukohta huvipunktist ja teie lehitsemismääratlust (teekond, mida olete reisinud)

  POI map view Trainer

Vajutage teisele kuvale lülitamiseks keskmist nuppu. Kui te lõpetate liikumise, ei saa kell määratleda, mis suunas te GPS-i alusel lähete.

NÕUANNE:

Huvipunktikuval olles puudutage ekraani, et näha alumisel real lisateavet, nagu kõrguse erinevus praeguse asukoha ja huvipunkti vahel ning hinnanguline kohalejõudmisaeg või teelolekuaeg.

Kaardivaates on teised läheduses olevad huvipunktid näidatud hallina. Vajutage ülemist vasakut nuppu ülevaatliku kaardi ja üksikasjalikuma kuva vahetamiseks. Üksikasjalikul kuval saate keskmist nuppu vajutades suumitaset muuta ja seejärel alumise ning ülemise nupuga sisse ja välja suumida.

Navigeerimise ajal vajutage otseteede loendi avamiseks alumist paremat nuppu. Otseteed annavad kiire juurdepääsu huvipunkti üksikasjadele ja toimingutele, nagu praeguse asukoha salvestamine või navigeerimiseks muu huvikoha valimine või navigeerimise lõpetamine.

Huvipunktide tüübid

Seadmes Suunto 5 on saadaval järgmised huvipunktide tüübid.

poi basicüldine huvipunkt
poi beddingPesakoht (loomad, jahipidamisel)
poi beginAlguspunkt (marsruudi või raja algus)
poi biggameSuur saakloom (loomad, jahipidamisel)
poi birdLind (loomad, jahipidamisel)
poi homeEhitis/kodu
poi cafeKohvik, toit, restoran
poi campLaager, telkimine
poi carAuto, parkimine
poi caveKoobas
poi hillKalju, mägi, org
poi lakeRannik, järv, jõgi, vesi
poi crossroadRisttee
poi emergHädaolukord
poi endLõpp (marsruudi või raja algus)
poi fishKala, kalastuskoht
poi forestMets
poi geoGeocache’i objekt
poi hotelHostel, hotell, majutus
poi infoTeave
poi meadowAas
poi peakTipp
poi printsJäljed (loomade jäljed, jahipidamisel)
poi roadTee
poi rockKivi
poi rubNühkimine (loomade jäljed, jahipidamisel)
poi scrapeKraapimine (loomade jäljed, jahipidamisel)
poi shotLaskmiskoht (jahipidamisel)
poi sightVaatamisväärsus
poi smallgameVäike saakloom (loomad, jahipidamisel)
poi standJälgimiskoht (jahipidamisel)
poi trailJäljed
poi camJäljekaamera (jahipidamisel)
poi waterfallJuga

HP-de lisamine ja kustutamine

Käekella saate huvipunkti lisada kas Suunto rakendusega või hetkeasukoha salvestamisega.

Kui olete käekellaga õues ja satute kohta, mida soovite HP-na salvestada, saate asukoha otse käekella lisada.

HP lisamine käekellaga

 1. Käiviti avamiseks vajutage ülemist nuppu.
 2. Avage Navigation ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Vajutage alumist nuppu, et kerida alla suvandini Your location, ja vajutage keskmist nuppu.
 4. Oodake, kuni käekell aktiveerib GPS-i ja leiab teie asukoha.
 5. Kui käekell kuvab teie laius- ja pikkuskraadi, vajutage ülemist nuppu oma asukoha HP-na salvestamiseks ja valige HP tüüp.
 6. Huvipunkti nimi on vaikesättena sama, mis huvipunkti tüüp (millele järgneb järjest suurenev number).
HP-de kustutamine

Huvipunkti saate eemaldada, kustutades selle käekella huvipunktide loendist või Suunto rakendusest.

HP kustutamine käekellas

 1. Käiviti avamiseks vajutage ülemist nuppu.
 2. Avage Navigation ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Vajutage alumist nuppu, et kerida alla suvandini POIs, ja vajutage keskmist nuppu.
 4. Kerige käekellast eemaldatava HP-ni ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Kerige üksikasjade lõpuni ja valige Delete.

HP kustutamisel käekellast ei kustutata seda jäädavalt.

Huvipunkti jäädavaks kustutamiseks peate selle kustutama Suunto rakenduses.

GPS-i täpsus ja energiasääst

GPS-i asukohateabe otsimise sagedus määrab ära teekonna täpsuse – mida lühem intervall asukohateabe uuendamiste vahel, seda suurem on teekonna täpsus. Treeningu salvestamise ajal salvestatakse GPS-i kõik asukohapunktid.

GPS-i asukohateabe otsimise sagedus mõjutab otseselt aku kasutusaega. Vähendades GPS-i täpsust, saate te pikendada oma käekella aku kasutusaega.

GPS-i täpsuse suvandid on järgmised.

 • Parim: ~ 1 s asukohateabe otsimise sagedus
 • Hea: ~ 60 s asukohateabe otsimise sagedus

GPS-i täpsust saate muuta käekella või Suunto rakenduse sportimissuvandites.

Kui navigeerite mööda marsruuti või HP poole, määratakse GPS-i täpsus automaatselt parimaks.

MÄRKUS:

Kui treenite või kasutate GPS-iga navigeerimist esimest korda, oodake, kuni kell omandab enne alustamist GPS-i asukoha. See võib olenevalt tingimustest võtta aega 30 sekundit või rohkem.

Table of Content