Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 5 Kasutusjuhend

Treeningu salvestamine

Peale ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise saate kella kasutada treeningu või muu tegevuse salvestamiseks, et saada üksikasjalikku tagasisidet ja jälgida oma arengut.

Treeningu salvestamiseks tehke järgmist.

 1. Pange peale pulsiandur (valikuline).
 2. Käivitaja avamiseks vajutage ülemist paremat nuppu.
 3. Kerige treeninguikoonini ja valige keskmise nupuga.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Sportimisrežiimide sirvimiseks vajutage ülemist või alumist paremat nuppu ja vajutage keskmist nuppu, et valida soovitud üksus.

 5. Alustamisnäidiku kohal kuvatakse ikoonide kogum olenevalt sellest, mida te sportimisrežiimiga kasutate (nt pulsisagedus ja ühendatud GPS). Nooleikoon (ühendatud GPS) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel roheliseks. Südameikoon (pulsisagedus) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub pulsiandurit kasutades signaali leidmisel värviliseks vöö külge kinnitatud südameks. Kui kasutate optilist pulsiandurit, muutub see ilma vööta värviliseks südameks.

  Kui kasutate pulsiandurit, aga ikoon muutub roheliseks, siis veenduge, et pulsiandur oleks seotud (vt jaotist POD-ide ja andurite sidumine), ja valige uuesti sportimisrežiim.
  Võite oodata, kuni ikoonid muutuvad roheliseks või punaseks, või alustada salvestamist kohe, vajutades keskmist nuppu.

  Start exercise

  Pärast salvestuse alustamist lukustatakse valitud pulsisageduse mõõtmise allikas ja seda ei saa käimasoleva treeningseansi jooksul muuta.

 6. Salvestamise ajal saate muuta kuva keskmise nupuga.

 7. Salvestamise peatamiseks vajutage ülemist paremat nuppu. Lõpetage ja salvestage alumise parema nupuga või jätkake ülemise parema nupuga.

  Recording paused

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandeid, nagu kestuseesmärgi määramine, saate neid kohandada enne salvestamise alustamist, vajutades alumist paremat nuppu. Lisaks saate kohandada sportimisrežiimi suvandeid salvestamise ajal, hoides all keskmist nuppu.

Kui kasutate mitme spordiala režiimi, saate alasid vahetada ülemist paremat nuppu all hoides.

Pärast salvestamise lõpetamist küsitakse teilt, kuidas te end tundsite. Võite küsimusele vastata või selle vahele jätta (vaadake (Enesetunne). Seejärel saate kokkuvõtte tegevusest, mida saate sirvida ülemist ja alumist paremat nuppu kasutades.

Kui te ei soovi salvestist alles hoida, saate logikirje kustutada, kerides suvandini Delete (Kustuta) ja kinnitades keskmise nupuga. Samamoodi saate logisid kustutada logiraamatust.

Log delete Trainer

Spordirežiimid

Käekellal on lai valik eelseadistatud spordirežiime. Režiimid on mõeldud kindlate tegevuste ja eesmärkide jaoks, alates kergest jalutuskäigust õues kuni triatlonivõistluseni.

Kui salvestate treeningu (vt Treeningu salvestamine), saate kerida üles ja alla, et näha spordirežiimide lühiloendit. Spordirežiimide täieliku loendi nägemiseks puudutage ikooni, mis asub lühiloendi lõpus.

Other icon

Igal spordirežiimil on ainulaadne kuvakomplekt, mis näitab olenevalt valitud spordirežiimist erinevaid andmeid. Suunto rakendusega treenimise ajal saate käekella ekraanil kuvatavaid andmeid muuta ja kohandada.

Vaadake, kuidas kohandada spordirežiime Suunto rakenduses (Android) või Suunto rakenduses (iOS).

Eesmärkide kasutamine treenimise ajal

Seadmega Suunto 5 saab määrata treenimisel erinevaid eesmärke.

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandina eesmärgid, saate neid enne salvestamise alustamist kohandada, vajutades alumist paremat nuppu.

Sport Mode Targets S5

Üldise eesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamist vajutage sportimisrežiimi valiku avamiseks alumist paremat nuppu.
 2. Valige Targets ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Valige Duration või Distance.
 4. Valige oma eesmärk.
 5. Vajutage pikalt keskmist nuppu, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Kui olete üldised eesmärgid aktiveerinud, on igal andmekuval nähtav eesmärginäidik, millel kuvatakse edenemine.

ZoneDisplay Progress Trainer

Saate ka teavituse, kui olete saavutanud 50% oma eesmärgist ja kui teie valitud eesmärk on täidetud.

Intensiivsuseesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamist vajutage sportimisrežiimi valiku avamiseks alumist paremat nuppu.
 2. Valige Intensity zones ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Valige Heart rate, Pace või Power.
  (Suvandite valik oleneb valitud sportimisrežiimist ja sellest, kas kellaga on seotud jõu-POD.)
 4. Valige oma sihttsoon.
 5. Vajutage pikalt keskmist nuppu, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Navigeerimine treeningu ajal

Treeningu salvestamisel saate navigeerida mööda marsruuti või HP-ni.

Kasutataval sportimisrežiimil peab navigeerimisvalikute kasutamiseks GPS lubatud olema. Kui sportimisrežiimi GPS-i täpsus on marsruudi või huvipunkti valimisel OK, muudetakse GPS-i täpsus parimaks.

Treeningu ajal navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Looge Suunto rakenduses marsruut või huvipunkt ja sünkroonige käekell, kui te ei ole seda juba teinud.
 2. Valige GPS-i kasutav sportimisrežiim ja nipsake üles või vajutage alumist nuppu suvandite avamiseks. Teise võimalusena võite kõigepealt alustada salvestamist ja seejärel vajutada pikalt keskmist nuppu, et avada sportimisrežiimi suvandid.
 3. Kerige kuvani Navigation ja vajutage keskmist nuppu
 4. Vajutage ülemist või alumist nuppu, et valida navigeerimissuvand, ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Valige marsruut või HP, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu. Seejärel vajutage navigeerimise alustamiseks ülemist nuppu.

Kui te pole veel treeningu salvestamist alustanud, viib viimane toiming teid tagasi sportimisrežiimi valikute juurde. Kerige üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil salvestamist.

Treeningu ajal vajutage keskmist nuppu navigeerimiskuvale kerimiseks, kus näete valitud marsruuti või HP-d. Lisateavet navigeerimiskuva kohta vt: Navigeerimine huvikohani ja Marsruudid.

Sellel kuval viibides võite nipsata üles või vajutada alumist nuppu navigeerimissuvandite avamiseks. Navigeerimissuvandites saate näiteks valida muu marsruudi või huvipunkti, vaadata oma praeguse asukoha koordinaate või lõpetada navigeerimise, valides suvandi Breadcrumb.

Akuenergia haldus

Käekellal Suunto 5 on akuenergia haldussüsteem, mis kasutab intelligentset akutehnoloogiat, et käekellal ei saaks valel ajal energia otsa.

Enne treeningu salvestamise alustamist (vt: Treeningu salvestamine) näete, kui palju aku tööiga teil kasutusel oleva akurežiimiga alles on.

Battery Exercise S9

Eelmääratud akurežiime on kaks: Performance (vaikeseade) ja Endurance. Nende režiimide vahetamine muudab aku tööiga, aga ka käekella jõudlust.

Akurežiimide vahetamiseks ja selleks, et näha, kuidas need käekella jõudlust mõjutavad, puudutage avakuval suvandeid Options » Battery mode.

Battery Modes S9

NÕUANNE:

Akurežiimi saate kiiresti muuta ka avakuval olles ülemist nuppu vajutades.

Neile kahele eelmääratud akurežiimile lisaks saate luua ka oma soovitud sätetega kohandatud akurežiimi. Kohandatud režiim kehtib konkreetsele sportimisrežiimile, nii et saate iga sportimisrežiimi jaoks luua oma kohandatud režiimi.

MÄRKUS:

Kui käivitate treenimise ajal navigeerimise või kasutate navigeerimisandmeid, nagu eeldatav kohalejõudmisaeg (ETA), siirdub GPS akurežiimist olenemata režiimi Best.

Akuteavitused

Peale akurežiimide kasutab käekell ka nutikaid meeldetuletusi, et teil oleks järgmise seikluse jaoks piisavalt akuenergiat. Mõned meeldetuletused on ennetavad, põhinedes näiteks teie tegevuste ajalool. Teavitusi saate ka siis, kui käekell märkab, et teil hakkab tegevust salvestades aku tühjaks saama. See soovitab automaatselt muu akurežiimi aktiveerida.

Battery Warning S9

Käekell teavitab teid, kui aku tase on 20%, ja uuesti, kui see on 10%.

Ujumine

Võite kasutada oma Suunto 5 basseinides ujumiseks.

Kasutades basseinis ujumise sportimisrežiimi, lähtub kell distantsi määramisel basseini pikkusest. Basseini pikkust saate enne ujumise algust vajaduse korral sportimisrežiimi suvandites muuta.

MÄRKUS:

Randme pulsiandur ei pruugi vee all töötada. Pulsi usaldusväärsemaks jälgimiseks kasutage rinna pulsiandurit.

Intervalltreening

Intervalltreeningud on harilik treeningu vorm, mis koosneb korduvatest kõrge ja madala intensiivsusega jõupingutustest. Saate Suunto 5-iga määratleda oma intervalltreeninguid oma kellas iga spordirežiimi jaoks.

Intervallide määratlemisel on teil neli elementi.

 • Intervallid: sisse-/väljalülitamine, mis võimaldab intervalltreenimist. Kui lülitate selle sisse, lisatakse spordirežiimile intervalltreeningu kuva.
 • Kordused: intervallide arv + taastumise seeriad, mida soovite teha.
 • Intervall: teie kõrge intensiivsusega intervalli pikkus, olenevalt kaugusest või kestusest.
 • Taastumine: puhkeaja pikkus intervallide järel, olenevalt vahemaast või kestusest.

Pidage meeles, et kui kasutate intervallide määramiseks kaugust, peate olema spordirežiimis, mis kaugust mõõdab. Mõõtmine võib põhineda näiteks GPS-il või jalg- või jalgratta POD-ist.

MÄRKUS:

Kui kasutate intervalle, ei saa te navigatsiooni aktiveerida.

Intervallidega treenimine.

 1. Valige oma sport käivitist.
 2. Enne treeningu salvestamist vajutage spordirežiimi valiku avamiseks alumist paremat nuppu.
 3. Kerige kuvani Intervals (Intervallid) ja vajutage keskmist nuppu.
 4. Lülitage intervallid sisse ja reguleerige ülal kirjeldatud seadistusi.

  Intervalltreeningu sätted Trainer

 5. Kerige üles kuni Back (Tagasi) ja kinnitage keskmise nupuga.

 6. Vajutage ülemist paremat nuppu, kuni olete algvaates tagasi ja alustage oma harjutust tavalisel viisil.
 7. Vajutage alumist vasakut nuppu, et muuta vaade intervallide kuvamiseks ja vajutage ülemist paremat nuppu, kui olete valmis intervalltreeningu alustamiseks.

  Intervalltreeningu alustamine Trainer

 8. Kui soovite peatada intervalltreeningu enne, kui olete kõik kordused läbi teinud, hoidke keskmist nuppu all, et avada spordirežiimi valikud ja lülitage Intervals (Intervallid)välja.

MÄRKUS:

Intervallide kuval toimivad nupud tavalisel viisil, näiteks ülemise parema nupu vajutamisel peatatakse treeningu salvestamine, mitte ainult intervalltreening.

Kui olete oma treeningu salvestamise lõpetanud, lülitatakse selle spordirežiimi jaoks intervalltreening automaatselt välja. Teised sätted säilivad, nii et saate sama harjutust hõlpsasti alustada järgmisel spordirežiimi kasutamisel.

Kuva teema

Kella kuva loetavuse parandamiseks treenimise või navigeerimise ajal võite vahetada heleda ja tumeda kujunduse vahel.

Heleda kujunduse korral on kuva taust hele ja numbrid tumedad.

Tumeda kujunduse korral on kontrastsus vastupidine – taust on tume ja numbrid heledad.

Kujundus on globaalne säte, mida saab käekellas muuta kõigis sportimisrežiimi suvandites.

Kujundusteema muutmine spordirežiimis:

 1. Käivitaja avamiseks vajutage kella sihverplaadil keskmist nuppu.
 2. Kerige kuvani Exercise (Harjutus) ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Avage suvaline spordirežiim ja vajutage alumist paremat nuppu, et avada spordirežiimi suvandid.
 4. Kerige alla suvandini Theme (Teema) ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Lülitage Light ja Dark vahel vajutades ülemist ja alumist paremat nuppu ja võtke vastu keskmise nupuga.
 6. Kerige tagasi üles, et väljuda spordirežiimi suvanditest, ja käivitage spordirežiim (või väljuge sellest).

Automaatne peatamine

Automaatse peatamise funktsioon peatab tegevuse salvestamise, kui kiirus on alla 2 km/h (1,2 miili tunnis). Salvestamine jätkub automaatselt, kui kiirus tõuseb üle 3 km/h (1,9 miili tunnis).

Automaatse peatamise funktsiooni saate iga sportimisrežiimi jaoks enne treeningu salvestamist käekella sportimisrežiimi sätetes sisse või välja lülitada.

Kui automaatne peatamine on salvestamise ajal sees, annab hüpik salvestamise automaatsest peatamisest teada.

autopause Trainer

Vajutage keskmist nuppu, et kuvada vahemaa, pulss, aeg või aku laetuse tase ning vahetada nende vahel.

autopause time Trainer

Võite lasta salvestamisel automaatselt jätkuda uuesti liikuma hakates või jätkata seda käsitsi, vajutades hüpikkuval olles ülemist paremat nuppu.

Enesetunne

Kui treenite regulaarselt, on teie enesetunne pärast iga treeninguseanssi oluline näitaja teie üldise füüsilise vormi kohta.

Valida saate järgmise viie enesetundetaseme vahel.

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

Mida need suvandid täpselt tähendavad, seda otsustate teie. Oluline on, et kasutaksite neid järjepidevalt.

Iga treeningu puhul saate enda kella salvestada, kuidas end tundsite kohe pärast salvestamise peatamist, vastates ’How was it?’ küsimusele.

feeling how was it Trainer

Küsimusele vastamise saate vahele jätta keskmist nuppu vajutades.

Table of Content