Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 Kasutusjuhend - 2.1

Profiili ühitamine tegevusega

Kui teie vabaõhutegevusega kaasnevad kõrgusemuutused (nt matkamine künklikul maastikul), tuleks valida profiil kõrgusmõõdik.

Kui teie vabaõhutegevusega kõrgusemuutusi ei kaasne (nt jalgpall, purjetamine, kanuutamine), tuleks valida profiil baromeeter.

Õigete näitude saamiseks tuleb ühitada profiil tegevusega. Soovi korral saate lasta seadmel Suunto Ambit2 tegevusega sobiva profiili valida või selle ise määrata.

MÄRKUS:

Profiili saate soovi korral määrata Movescounti või seadme Suunto Ambit2 kaudu sportimisrežiimi sätetes.

Profiili määramine

Režiimi kõrgusmõõdik/baromeeter profiili määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele kõrgusmõõdik/baromeeter ja avage see nupuga Next.
 3. Vajutage üksuse profiil valimiseks nuppu Next.
 4. Kasutage profiilide (automaatne, kõrgusmõõdik, baromeeter) sirvimiseks nuppu Start Stop või Light Lock. Soovitud profiili määramiseks vajutage nuppu Next.

setting profiles

Etalonväärtuste määramine

Merepinna õhurõhu ja kõrguse etalonväärtuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele kõrgusmõõdik/baromeeter ja avage see nupuga Next.
 3. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele etalonväärtused ja avage see nupuga Next. Kasutada saab järgmisi häälestamisvõimalusi:
 4. FusedAlti: GPS lülitub sisse ja seade hakkab FusedAlti andmetest lähtudes kõrgust arvutama. Lisateave: FusedAlti.
 5. kõrguse käsitsi seadistamine: saate kõrgust käsitsi seadistada.
 6. rõhk merepinnal: saate seadistada käsitsi etalonväärtuse rõhu jaoks merepinnal.
 7. Määrake nuppude Start Stop ja Light Lock abil etalonväärtus. Väärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu Next.

setting reference values Ambit2

NÕUANNE:

Etalonväärtuse seadistamiseks hoidke nuppu View (Vaade) režiimis Alti & baro (Kõrgusmõõdik/baromeeter) allavajutatuna.

Kõrgust saate määrata ka treeningu ajal, vt Kõrguse määramine treeningu ajal.

Table of Content