Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 R Kasutusjuhend - 2.0

Sätete seadistamine

Sätete avamiseks ja reguleerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Kasutage menüü sirvimiseks nuppe Start Stop ja Light Lock.
 3. Sätte avamiseks vajutage nuppu Next.
 4. Sätte väärtuse muutmiseks vajutage nuppe Start Stop ja Light Lock.
 5. Sätetes eelmisesse vaatesse naasmiseks vajutage nuppu Back Lap. Suvandite menüüst väljumiseks aga hoidke all nuppu Next.

adjusting settings Ambit2

Reguleerida saab järgmisi sätteid.

Isiklikud andmed

 • Sünniaasta
 • Kaal
 • Max pulss
 • Sugu

ÜldineVormingud

 • Keel
 • Ühikusüsteem:
  • Meetermõõdustik
  • Inglise mõõdustik
  • Täpsemad andmed: võimaldab luua Movescountis kohandatud ühikusüsteemi, kus on kasutusel nii inglise kui ka meetermõõdustiku ühikud.
 • Asukohavorming:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM-süsteem
  • MGRS-süsteem
  • Briti (BNG)
  • Soome (ETRS-TM35FIN)
  • Soome (KKJ)
  • Iiri (IG)
  • Rootsi (RT90)
  • Šveitsi (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Kellaajavorming: 12 või 24 t
 • Kuupäevavorming: pp.kk.aa, kk/pp/aa

Kellaaeg/kuupäev

 • GPS timekeeping (GPS-ajavõtt): sees või väljas
 • Dual time (topeltaeg): tunnid ja minutid
 • Alarm (äratus): sees/väljas, tunnid ja minutid
 • Time (kellaaeg): tunnid ja minutid
 • Date (kuupäev): aasta, kuu, päev

Helid/kuva

 • Invert display (inverteeri ekraanikuva): muudab ekraanikuva värvi
 • Nupulukk
  • Time mode lock (ajarežiimi lukk): nuppude lukustamine Time (aja) režiimis.
   • Actions only (ainult toimingud): stardimenüü ja suvandite menüü on lukus.
   • All buttons (kõik nupud): kõik nupud on lukus. Taustvalgustuse saab aktiveerida Night (öö) režiimis.
  • Sport mode lock (sportimisrežiimi lukk): nuppude lukustamine sportimisrežiimis.
   • Actions only (ainult toimingud): treeningu ajal on lukus nupud Start Stop, Back Lap ja suvandite menüü.
   • All buttons (kõik nupud): kõik nupud on lukus. Taustvalgustuse saab aktiveerida Night (öö) režiimis.
 • Tones (helid):
  • All on (kõik sees): aktiveerib nupu- ja süsteemihelid
  • Buttons Off (nupuhelid väljas): aktiveerib ainult süsteemihelid
  • All off (kõik väljas): deaktiveeritakse kõik helid.
 • Backlight (taustvalgustus): Mode (režiim):

  • Normal (tavaline): Taustvalgustus lülitub paariks sekundiks sisse, kui vajutate nuppu Light Lock ja kui kõlab äratus.
  • Off (väljas): taustvalgustust ei lülitata sisse mis tahes nupu vajutamisel ega äratuse ajal;
  • Night (öö): taustvalgustus lülitub mõneks sekundiks sisse, kui vajutate mis tahes nuppu ja kui kõlab äratus; Night (öö) režiim vähendab oluliselt aku kasutusaega.
  • Toggle (lülitatav): taustvalgustus lülitub sisse, kui vajutate nuppu Light Lock; See jääb sisse, kuni vajutate uuesti nuppu Light Lock.

  • Brightness (heledus): taustvalgustuse heleduse reguleerimine (protsentidena).

 • Display contrast (ekraani kontrastsus): ekraani kontrastsuse reguleerimine (protsentidena).

Kompass

 • Calibration (kalibreerimine): käivitab kompassi kalibreerimise.
 • Declination (deklinatsioon): võimaldab määrata kompassi deklinatsiooniväärtust.

Kaart

 • Orientatsioon
  • Heading up (kurss üleval): kuvab sissesuumitud kaarti, kurss üleval.
  • North up (põhi üleval): kuvab sissesuumitud kaarti, põhjasuund üleval.
MÄRKUS:

Äratus kõlab ka siis, kui kõik helid on välja lülitatud.

Ühendamine

 • HR belt (pulsivöö): pulsivöö ühendamine.
 • Foot POD (jalaseade Foot POD): Foot PODi ühendamine.

Table of Content