Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 R Kasutusjuhend - 2.0

Treeningu ajal

Suunto Ambit2 R annab treeningu ajal lisateavet. Lisateave oleneb valitud sportimisrežiimist (vt Sportimisrežiimid). Samuti saate rohkem lisateavet, kui kasutate treeningu ajal pulsivööd või GPS-funktsiooni.

Suunto Ambit2 R võimaldab määrata, millist teavet ekraanil kuvatakse. Teave kuvade kohandamise kohta: Kohandatud sportimisrežiimid.

Järgmisena on esitatud mõned võimalused, kuidas käekella treeningu ajal kasutada.

 • Lisakuvade kuvamiseks vajutage nuppu Next.
 • Lisavaadete kuvamiseks vajutage nuppu View.
 • Logi jäädvustamise tahtmatu seiskamise või soovimatute ringiaegade vältimiseks saate nuppu Light Lock all hoides nupud lukustada.
 • Logi jäädvustamise peatamiseks vajutage nuppu Start Stop. Paus kuvatakse logis ringiajana. Jäädvustamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu Start Stop.

Teekondade jäädvustamine

Olenevalt valitud sportimisrežiimist võimaldab Suunto Ambit2 R jäädvustada treeningu ajal mitmesugust teavet.

Kui kasutate logi jäädvustamisel GPS-funktsiooni, jäädvustab Suunto Ambit2 R ka teekonna ning saate seda Suunto app vaadata. Kui teekonda jäädvustate, on ekraani ülaosas kuvatud jäädvustamise ja GPS-i ikoon.

Ringiaegade arvestamine

Treeningu ajal saate arvestada ringiaegu kas käsitsi või automaatselt, kui määrate Movescountis automaatse ringiaja vahemaa. Kui arvestate ringiaegu automaatselt, jäädvustab Suunto Ambit2 R ringiaegu Movescountis määratud vahemaa põhjal.

Ringiaja käsitsi arvestamiseks vajutage treeningu ajal nuppu Back Lap.

Suunto Ambit2 R kuvab järgmise teabe.

 • ülemine rida: täisaeg (aeg logi jäädvustamise algusest)
 • keskmine rida: ringi number
 • alumine rida: ringiaeg

laps Ambit2

MÄRKUS:

Treeningu kokkuvõttes on alati kuvatud vähemalt üks ringiaeg – aeg treeningu algusest lõpuni. Treeningu ajal arvestatud ringiajad kuvatakse lisaringidena.

Kõrguse jäädvustamine

Suunto Ambit2 R talletab kõik teie liikumisel ette tulevad kõrgusemuudatused logi algusest lõpuni. Kui teie tegevusega kaasnevad kõrgusemuudatused, saate need logisse jäädvustada ja neid hiljem vaadata.

Kõrguse jäädvustamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop.
 2. Valige nupu Next abil üksus Exercise (treening).
 3. Sirvige sportimisrežiime nuppude Start Stop ja Light Lock abil ning valige nupuga Next sobiv režiim.
 4. Oodake, kuni käekell teatab, et pulss ja/või GPS-signaal on leitud või vajutage nuppu Start Stop, et valida üksus Later (hiljem). Käekell jätkab pulsi/GPS-signaali otsimist. Vajutage logi jäädvustamise alustamiseks nuppu Start Stop.

recording altitude

MÄRKUS:

Suunto Ambit2 R kasutab kõrguse mõõtmiseks GPSi.

Kompassi kasutamine treeningu ajal

Soovi korral saate treeningu ajal aktiveerida kompassi ja lisada selle kohandatud sportimisrežiimi.

Kompassi treeningu ajal kasutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke sportimisrežiimis olles suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele Activate (aktiveerimine) ja valige see nupuga Next.
 3. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele Compass (kompass) ja valige see nupuga Next.
 4. Kompass kuvatakse kohandatud sportimisrežiimi viimasel kuval.

using compass during exercise Ambit2

Kompassi deaktiveerimiseks minge tagasi suvandite menüü üksusele Activate (aktiveerimine) ja valige End compass (peata kompass).

Intervallitaimeri kasutamine

Intervallitaimeri saab lisada igale kohandatud sportimisrežiimile Movescountis. Intervallitaimeri lisamiseks sportimisrežiimile, valige sportimisrežiim ja minge üksusele Advanced settings (Täiustatud sätted). Järgmine kord, kui te seadme Suunto Ambit2 R Movescounti kontoga ühendate, sünkroonitakse intervallitaimer käekellaga.

Intervallitaimeris saate täpsustada järgmist teavet:

 • intervallitüüp (pikk ja lühike intervall)
 • mõlema intervallitüübi kestus ja vahemaa
 • intervallide korduste arv
MÄRKUS:

Kui te Movescountis intervallide korduste arvu ei määra, jätkab intervallitaimer nii kaua, kuni intervalli on korratud 99 korda

Intervallitaimeri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke sportimisrežiimis olles suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele activate (aktiveerimine) ja valige see nupuga Next.
 3. Liikuge nupu Start Stop abil üksusele Interval (intervall) ja valige see nupuga Next.
 4. Vajutage intervallitaimeri On/Off (sisse/välja) lülitamiseks nuppu Start Stop või Light Lock ja kinnitamiseks nuppu Next. Kui intervallitaimer on aktiivne, näidatakse ekraani ülaservas intervalliikooni.

using interval timer

Navigeerimine treeningu ajal

Kui soovite joosta marsruuti või huvipakkuva kohani (POI), võite Exercise (treenimise) menüüst valida vastava vaikesportimisrežiimi (Run a Route, Run a POI), et alustada kohe navigeerimist.

samuti võite navigeerida ka marsruuti või huvipakkuva kohani treeningu ajal teistes aktiveeritud GPS-iga sportimisrežiimides.

Treeningu ajal navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke aktiveeritud GPS-iga sportimisrežiimis olles suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Vajutage üksuse navigation (navigeerimine) valimiseks nuppu Next.
 3. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele POIs (huvipakkuvad kohad) või Routes (marsruudid) ja valige see nupuga Next.
  Navigeerimisjuhised kuvatakse valitud sportimisrežiimi viimasel kuval.

navigating during exercise Ambit2

Navigeerimise deaktiveerimiseks minge tagasi suvandite menüü üksusele Navigation (navigeerimine) ja valige End navigation (navigeerimise lõpp).

Tagasitee leidmine treeningu ajal

Suunto Ambit2 R salvestab automaatselt treeningu lähtepunkti, kui kasutate GPS-funktsiooni. Soovi korral saate treeningu ajal lasta seadmel Suunto Ambit2 R funktsiooni Find back (leia tagasitee) abil end tagasi lähtepunkti (või GPS-funktsiooni viimasena määratud asukohta) juhatada.

Lähtepunkti juurde tagasitee leidmiseks treeningu ajal toimige järgmiselt.

 1. Hoidke sportimisrežiimis olles suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Vajutage üksuse navigation (navigeerimine) valimiseks nuppu Next.
 3. Liikuge nupu Start Stop abil üksusele Find back (leia tagasitee) ja valige see nupuga Next. Navigeerimisjuhised kuvatakse valitud sportimisrežiimi viimasel kuval.

finding back

Funktsiooni Track Back (rada tagasi) kasutamine

Track back (rada tagasi) funktsiooni abil saate treeningu mis tahes ajahetkel marsruudil tagasi liikuda. Suunto Ambit2 R loob ajutised kontrollpunktid, et viia teid tagasi lähtepunkti.

Treenimise ajal rajal tagasi liikumiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke sportimisrežiimis olles suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Vajutage üksuse Navigation (navigeerimine) valimiseks nuppu Next.
 3. Liikuge nupu Start Stop abil üksusele Track back (rada tagasi) ja valige see nupuga Next.

using track back

Nüüd saate hakata tagasi navigeerima nii, nagu ka marsruudi järgi navigeerimisel. Lisateave marsruudi navigeerimise kohta: Navigeerimise ajal.

Track back (rada tagasi) funktsiooni saab kasutada ka treerningute logiraamatust, kui need sisaldavad GPS-andmeid. Toimige samamoodi nagu punktis Marsruudi järgi navigeerimine. Liikuge üksusele Logbook (logiraamat), mitte Routes (marsruudid) ja valige navigeerimise alustamiseks logi.

Automaatne peatamine

Automaatne peatamine peatab treeningu jäädvustamise, kui teie liikumiskiirus langeb alla 2 km/h. Kui teie kiirus tõuseb üle 3 km/h, jätkub jäädvustamine automaatselt.

Automaatse peatamise saab Movescountis iga sportimisrežiimi jaoks sisse/välja lülitada. Automaatse peatamise saab ka treeningu käigus aktiveerida.

Automaatse peatamise sisse/välja lülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke sportimisrežiimis olles suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 2. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele Activate (aktiveerimine) ja valige see nupuga Next.
 3. Liikuge nupu Start Stop abil üksusele Autopause (automaatne peatamine) ja valige see nupuga Next.
 4. Vajutage automaatse peatamise On/Off (sisse/välja) lülitamiseks nuppu Start Stop või Light Lock ja kinnitamiseks nuppu Next.

autopause Ambit2

Table of Content