Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Kasutusjuhend - 2.0

Garantii

SUUNTO PIIRATUD GARANTII

Suunto garanteerib, et garantiiaja jooksul kõrvaldab Suunto või Suunto volitatud teeninduskeskus (edaspidi: teeninduskeskus) tasuta kõik materjalidest või halvast valmistuskvaliteedist tingitud defektid, tehes seda oma äranägemisel toote või selle osade a) parandamise või b) vahetamise või c) toote ostuhinna hüvitamise teel kooskõlas selle piiratud garantii tingimustega. See piiratud garantii kehtib ja on jõustatav ainult riigis, kus toode osteti, kui asjakohastes õigusaktides ei ole teisiti sätestatud.

Garantiiaeg

Piiratud garantiiaeg algab kuupäevast, mil toode jaemüügist osteti. Kuvamisseadmete garantiiaeg on kaks (2) aastat. Tarvikute, sealhulgas, kuid mitte ainult, PODide ja pulsisaatjate, aga ka äratarbitavate osade garantiiaeg on üks (1) aasta.

Akude mahtuvus väheneb aja jooksul. Kui aku mahtuvus väheneb aku defektist tingituna tavatult kiiresti, kuulub aku vahetus 1 aasta jooksul või maksimaalselt kuni 300 laadimiskorrani, olenevalt sellest, kumb enne möödub, Suunto garantii alla.

Väljajätmised ja piirangud

Käesolev piiratud garantii ei hõlma järgmist:

    1. tavaline kulumine, b) hooletust käsitsemisest tingitud defektid või c) toote väärkasutusest (juhendi või soovituste eiramine) tingitud defektid või kahjustused;
  1. kasutusjuhendid ja kolmanda osapoole elemendid;
  2. defektid või oletatavad defektid, mis on tingitud toote kasutamisest toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mis ei ole Suunto toodetud või pakutud;

Piiratud garantii ei ole jõustatav juhul, kui:

  1. toodet on avatud nii, nagu sihtotstarbeline kasutus ette ei näe;
  2. toodet on parandatud lubamatute varuosade abil; toodet on parandanud volituseta teeninduskeskus;
  3. toote seerianumber on eemaldatud, seda on muudetud või mis tahes viisil lugematuks tehtud (otsustab Suunto);
  4. toode on puutunud kokku kemikaalidega, sealhulgas, kuid mitte ainult, sääsetõrjevahendiga.

Suunto ei garanteeri toote katkestusteta või tõrgeteta tööd või toote ühilduvust kolmanda poole riist- või tarkvaraga.

Juurdepääs Suunto garantiiteenusele

Suunto garantiiteenuste kasutamiseks peab teil olema ostutõend. Garantiiteenuse kasutamise kohta juhiste saamiseks külastage veebisaiti www.suunto.com/warranty. Kui teil on küsimusi või kahtlusi, leiate sealt mahukad abimaterjalid ning soovi korral saate otse Suunto kontaktkeskusele küsimusi postitada. Samuti on teil võimalik juhendi viimasel leheküljel märgitud numbril Suunto kontaktkeskusele helistada. Suunto väljaõppinud klienditeenindusmeeskond aitab teid ja vajaduse korral teeb kõne ajal ka teie seadmele tõrkeotsingu.

Vastutuse piirang

Käesolev piiratud garantii on suurimal kohaldatavate kohustuslike õigusaktidega lubatud määral teie ainus ja eksklusiivne meede, asendades kõiki muid garantiisid, nii otseseid kui ka kaudseid. Suunto ei vastuta ei eriliste, juhuslike, karistuslike ega põhjuslike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, eeldatava kasu saamata jäämise, andmekao, kasutusvõimaluse kao, kapitalikulu, asendustoodete või -vahendite hankimisest/kasutamisest tekkinud kulu, kolmandate poolte kahjunõuete ega varalise kahju eest, mis on tingitud toote ostmisest või kasutamisest või garantiitingimuste rikkumisest, lepingu rikkumisest, hooletusest, otsesest õiguserikkumisest või mis tahes juriidilisest või õigusteooriast, isegi kui Suunto oli niisuguse kahju võimalikkusest teadlik. Suunto ei vastuta mis tahes garantiiteenuse osutamise viivituste eest.

Table of Content