Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | NEW SUUNTO 9 PEAK, FIND OUT MORE | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Ambit2 S Kasutusjuhend - 2.0

PODi/pulsivöö ühendamine

Kui soovite treeningu ajal kiiruse, vahemaa, jõu ja pedaalimissageduse kohta lisateavet saada, ühendage Suunto Ambit2 S mõne Suunto PODiga (Bike POD, Power POD, pulsivöö, Foot POD või Cadence POD) või ANT+ PODidega. Ühilduvate ANT+ toodete nimekirja leiate veebisaidilt www.thisisant.com/directory.

Korraga saab ühendada kuni kuus PODi:

 • kolm Bike PODi (korraga saab kasutada ainult ühte Bike PODi)
 • ühe Cadence PODi
 • ühe Foot PODi
 • ühe Power PODi

Kui ühendate mitu PODi, jätab Suunto Ambit2 S meelde viimase ühendatud PODi igast PODi tüübist.

Seadme Suunto Ambit2 S komplektis olev pulsivöö ja/või POD on seadmega juba ühendatud. Ühendamist on vaja vaid siis, kui soovite seadmega kasutada uut pulsivööd või PODi.

PODi/pulsivöö ühendamiseks toimige järgmiselt.

 1. Aktiveerige POD/pulsivöö.
 2. Bike POD: pöörake paigaldatud Bike PODiga jalgratta ratast.
 3. Power POD: pöörake paigaldatud Bike PODiga jalgratta pedaali või ratast.
 4. Pulsivöö: niisutage pulsivöö kokkupuutepindu ja pange pulsivöö peale.
 5. Cadence POD: pöörake paigaldatud Cadence PODiga jalgratta pedaali.
 6. Foot POD: kallutage Foot PODi 90 kraadi.
 7. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
 8. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele Pair (ühendamine) ja avage see nupuga Next.
 9. Valige nuppude Start Stop ja Light Lock abil soovitud tarvik: Bike POD, Power POD, pulsivöö, Foot POD või Cadence POD.
 10. Vajutage PODi või pulsivöö valimiseks nuppu Next ja alustage ühendamist.
 11. Hoidke seadet Suunto Ambit2 S PODi/vöö (< 30 cm) lähedal ja oodake, kuni seade teatab, et POD/vöö on ühendatud. Kui ühendamine nurjub, vajutage uuesti proovimiseks nuppu Start Stop või ühenduse sätte juurde naasmiseks nuppu Light Lock.

pairing pod Ambit2

MÄRKUS:

Seadmega Suunto Ambit2 S saab ühendada eri tüüpi Power PODe. Lisateavet vt Power PODi kasutusjuhendist.

NÕUANNE:

Pulsivöö saate aktiveerida ka mõlema elektroodi kokkupuutepinda niisutades ja vajutades.

Tõrkeotsing: pulsivöö ühendamine nurjub

Kui pulsivöö ühendamine nurjub, proovige järgmist.

 • Kontrollige, kas rihm on mooduliga ühendatud.
 • Kontrollige, kas kannate pulsivööd õigesti (vt Pulsivöö pealepanek).
 • Kontrollige, kas pulsivöö elektroodide kokkupuutepinnad on niisked.

Lisateavet PODide ühendamise kohta vt PODi kasutusjuhendist.

Table of Content